Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et tilbud til dig som har brug for at afklare dine ønsker og evner indenfor et arbejdsområde eller, har brug for at opkvalificere dine kompetencer.

Formålet med vi​​rksomhedspraktik

Er du ledig, kan du med en virksomhedspraktik afklare om en uddannelse eller et konkret job er noget for dig. Derudover kan du afprøve dine evner og blive opkvalificeret på en konkret arbejdsplads. En virksomhedspraktik giver arbejdsgiveren mulighed for at lære en potentiel ny medarbejder at kende og kan derfor være vejen til en ordinær ansættelse.

Praktik​kens varighed

Hvis du er dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, der er job- eller uddannelsesparat, kan du komme i virksomhedspraktik i 4 uger. Hvis du modtager kontanthjælp og er helt uden erhvervserfaring, eller har været ledig meget længe, kan virksomhedspraktikken forlænges i op til 13 uger. ​

Sådan gør du, hvis du v​il i virksomhedspraktik

Hvis du gerne vil i virksomhedspraktik i Region Hovedstaden, skal du henvende dig til den konkrete afdeling, hvor du gerne vil afprøve dine interesser og evner. ​

Kontakt dit jobcenter

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at komme i virksomhedspraktik, skal du kontakte dit jobcenter.

Gå til oversigt over Jobcentre på Jobnet 

 Virksomhedspraktik på Herlev og Gentofte Hospital

Dette er til dig, som ønsker at søge virksomhedspraktik på Herlev og Gentofte Hospital, og til jobcentre og andre, som bistår med at søge virksomhedspraktik.

Vi tilbyder praktikpladser, hvor dine behov matches med opgavernes indhold og omfang.

Vi lægger vægt på, at du som virksomhedspraktikant, på lige fod med hospitalets medarbejdere bidrager til, at alle patienter bliver godt behandlet. Vi foreslår, at du læser om hospitalets ambition 'Godt behandlet', før du skriver din ansøgning.  

  

Før en praktikplads kan etableres, skal du oplyse følgende:

  • Hvad er din baggrund (uddannelse, erfaring, tidligere jobs – f.eks. i form af CV)
  • Hvad er dine ønsker til praktik (opgaver inden for oprindeligt fag, opgaver som kan bidrage til dine ønsker om at skifte fag)
  • Har du særlige forhold eller skånebehov, som vi skal tage hensyn til?
  • Hvem er involveret (kontaktperson i jobcenter, anden aktør, andre)

Vi ønsker disse oplysninger sendt frem i dette skema, sammen med din henvendelse om at oprette en praktikplads.

Send henvendelsen til Chefkonsulent Karen Schmidt på mailadressen karen.schmidt@regionh.dk  som også kan besvare eventuelle spørgsmål omkring virksomhedspraktik på Herlev og Gentofte Hospital.

Redaktør