Læge

Som læge undersøger, diagnosticerer og behandler du patienter for sygdomme, lidelser og traumer. Du samarbejder med hospitalets øvrige faggrupper, ordinerer supplerende behandling samt henviser videre til andre specialafdelinger.

​​​​​​

​Lægens​​​ opgaver

​Som læge i Region Hovedstaden undersøger du patienter, bestiller prøver og billeddiagnostiske undersøgelser, stiller diagnoser og iværksætter behandlingstiltag. Du vurderer også, om der er behov for henvisning til yderligere undersøgelse og behandling hos speciallæger, ergo- eller fysioterapeut, psykolog eller diætist. Du skal desuden være i stand til at formidle din viden og behandling, så den er forståelig for patienten og de pårørende.

38 speci​aler

Afdelingen, du arbejder på, vil typisk afhænge af dit speciale. I Danmark er der 38 anerkendte lægelige specialer.

Uddan​​nelsen

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse. Optagelse på medicinstudiet kræver typisk et eksamenssnit på over 11. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Job og ​videreuddannelse

Ledigheden er lav hos læger, og der er gode muligheder for at videreuddanne sig til speciallæge efter endt basisuddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Læs mere om Klinisk Basisuddannelse på hjemmesiden laegeuddannelsen.dk

Læs mere om den lægelige videreuddannelse på hjemmesiden laegeuddannelsen.dk

Redaktør