Bioanalytiker

Som bioanalytiker på et hospital arbejder du med analyser af blod og vævsprøver. Afhængigt af dit speciale vil arbejdet veksle mellem patientundersøgelser og analyse af prøver i et laboratorie.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Seks sp​​ecialer

Uddannelsen er en generalistuddannelse med seks specialer. Afhængigt af dit speciale kan du have direkte patientkontakt, som fx ved blodprøvetagning, eller næsten udelukkende arbejde med analyse af prøver i et laboratorie. Specialerne er klinisk mikrobiologi, patologisk anatomi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi.

Udda​nnelsen

Bioanalytikeruddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og vide​​reuddannelse

Der er mangel på bioanalytikere i hele Danmark, og der er også gode muligheder for videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Redaktør