Service og logistik

Her finder du korte beskrivelser af erhvervsuddannelser inden for service og logistikområdet bl.a. portøruddannelsen. Søg praktikplads inden for service og logistik på jobsiden. Inden du søger en praktikplads, skal du opfylde adgangskravene for uddannelsen og/eller bestå grundforløbet.​ Når du har fundet en praktikplads, planlægges dit praktikforløb, og du tilknyttes en erhvervsskole. Har du en praktikaftale, får du løn under uddannelsen.

​​​​​

Port​ør

Portøren står for patienttransporten fx til og fra undersøgelser og behandling, så du skal være omsorgsfuld og have lyst til at arbejde tæt på mennesker. Som portør hjælper du også med at forflytte og mobilisere patienter, du betjener teknisk udstyr, leverer forsyninger til afdelingerne, står for transport af varer, fx madvogne, inventar, depotvarer, medicin, sygejournaler og anden intern post mellem afdelingerne.

Uddannelsen tager 12 måneder og er lønnet. Vil du uddannes som portør, skal du ansættes som portøraspirant. Ledige aspirantstillinger søges på hospitalet - typisk i service- eller driftsafdelingen.
Læs mere om uddannelsen på Social- og Sundhedsuddannelses Centret

 Herlev og Gentofte Hospital - bliv portøraspirant

Portør- og logistikenhedens vigtigste opgave er, at varetage patienttransporter, det vil sige transport af patienter, som for eksempel skal til og fra undersøgelser, indlægges eller opereres.

Portører sørger også for forsynings- og logistikopgaver såsom kørsel af madvogne, vigtige prøver og post, transport af linned og varemodtagelse. Funktionen er delt op i et 'blåt' og et 'hvidt' område, som hver især rummer de forskellige opgavetyper.

Herudover tager portører sig også af sengeredning, klargøring af mødelokaler og bistår hospitalets andre faggrupper med viden og teknik.

Portøren udgør en central brik på hospitalet, fordi denne faggruppe er i berøring med alle typer af patienter og samarbejder med alle andre faggrupper. Portøren uddannes til at kunne tilgå stort set enhver situation med en rolig tilgang og en høj faglighed. 

Vi sætter derfor pris på, at medarbejdere i enheden er mentalt robuste, serviceorienterede og med en empatisk vinkel i arbejdet med patienter og pårørende. 

Vi ansætter portøraspiranter i maj og november hvert år, men du er velkommen til at sende os din ansøgning på ethvert tisdpunkt hele året. 

Sådan søger du:


Ejendomsservic​etekniker

Som ejendomsservicetekniker står du for vedligeholdelsen af bygninger og tekniske anlæg samt grønne arealer. Din viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg og tekniske installationer, vil gøre dig i stand til at udføre mindre reparationer og lave tilstandsvurderinger. Som elev i Region Hovedstaden er du typisk ansat på vores botilbud
Læs mere om ejendomsserviceteknikeruddannelsen på uddannelsesguid​en.dk 

Lage​rmedhjælper

Som lagermedhjælper arbejder du med modtagelse, registrering og udlevering af varer. Du benytter edb-systemer, og på uddannelsen har du fået kørekort til gaffeltruck. I Region Hovedstaden har vi et stort lager beliggende i Glostrup.
Læs mere om lagermedhjælperuddannelsen på uddannelsesguiden.dk 

Lageroper​atør

Som lageroperatør arbejder du med økonomistyring, transport teknologier og kontroloptælling på lageret. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. I Region Hovedstaden har vi et stort lager beliggende i Glostrup.​
Læs mere om lageroperatøruddannelsen på uddannelsesguiden.dk 

Serviceassistent

Som serviceassistent med speciale i hospitalsservice gør du rent, anretter mad og drikke og transporterer patienter. Det tager to år at blive serviceassistent indenfor hospitalsservice.  
Læs mere om serviceassistentuddannelsen på uddannelsesguiden.dk 


Redaktør