Søs Bohart

​Voksne patienter på intensiv kan inddrages i flere beslutninger

I Danmark er patient- og familiecentrerede indsatser ofte sat i system, når patienten er et barn. 

​International forskning tyder imidlertid på, at også voksne alvorligt syge patienter på intensivafsnit og deres pårørende kan have gavn af systematisk at blive inddraget i samarbejde om pleje og behandling: Hypotesen er, at patienter får sjældnere delirium, og de og deres pårørende oplever færre psykologiske senfølger.

"En intensiv behandling er kompleks og skifter fra time til time. Derfor foregår inddragelse af patienter og pårørende intuitivt," siger Søs Bohart, ph.d.-studerende og intensivsygeplejerske på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling, der nu vil udvikle og afprøve en patient- og familiecentreret støtteintervention til voksne patienter og pårørende på intensiv.

Og at dømme efter en svarprocent på 92 % på Boharts spørgeskemaundersøgelse til kliniske eksperter, tyder det på stor interesse for området. Studiet rummer foruden spørgeskemaundersøgelsen, review af litteratur, kvalitative interviews med patienter og pårørende og slutteligt et pilotstudie.

Søs Bohart er oplægsholder til Herlev og Gentofte Hospitals Sygeplejesymposium 12. maj. 
Redaktør