Marta Kramer Mikkelsen

​Bedre livskvalitet for kræftpatienter og deres familier i den sidste tid

Patienter med kræft og deres pårørende kan opleve, at symptomer og bivirkninger påvirker livskvaliteten negativt.

Gennem først sin ph.d. og nu sin post.doc. undersøger sygeplejerske Marta Kramer Mikkelsen fra Afdeling for Kræftbehandling derfor mulighederne for at forbedre hverdagen for patienter med kræftsygdom og deres familier i den sidste tid.

"Jeg undersøger, hvordan man ved at tage udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, ressourcer og behov kan højne livskvaliteten for patient og pårørende. I min ph.d. fokuserede jeg på effekten af fysisk træning under kræftbehandling, og om samtaler og rådgivning kan opfylde fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov, så de ikke bliver barrierer for træningen."

Hun fandt, at træning styrker kræftpatienters fysiske funktion og kan mindske symptomer på angst og depression, men hun fandt også, at mange patienter prioriterer den sidste tid med familien.

"I min post.doc. undersøger jeg nu i et bredere perspektiv behovene hos patienter med kræft i bugspytkirtlen og deres pårørende – blandt andet om det er muligt at gennemføre familietræning, og hvordan effekten er."

Marta Kramer Mikkelsen er oplægsholder til Herlev og Gentofte Hospitals Sygeplejesymposium 12. maj. 

Redaktør