Marie Louise Thise Rasmussen

​Udskrives eller indlægges – patienten bør involveres i beslutningen

Patienter på Akutmodtagelsen har én ting til fælles: de skal ud igen inden for 24 timer; udskrives, indlægges eller i kontakt med kommunens akutteam. Typisk er det testresultater eller diagnose, der bestemmer vejen ud. 

​Men studier tyder på, at patienter kommer nemmere tilbage til hverdagslivet, hvis de er involveret i beslutningen. 

Sygeplejerske og ph.d.-studerende Marie Louise Thise Rasmussen, Akutmodtagelsen, undersøger derfor, om patienter på Herlev og Gentofte Hospitals Akutmodtagelse er med på råd, når de skal videre fra Akutmodtagelsen.

Rasmussen bearbejder i øjeblikket data fra et spørgeskema til patienter, fra observationer af den kliniske praksis og interviews med patienter og sundhedsprofessionelle.  

"Ikke mange patienter føler sig involveret. Nogle bliver spurgt til fx ressourcer i deres netværk, men inddragelsen sker ikke systematisk. Det kan skyldes, at opgaverne på Akutmodtagelsen er mange og skal løses hurtigt. Men det er fagpersonalets ansvar fx at huske at bringe akutteams i primærsektoren i spil. Studiet skal bruges til at forbedre patientinvolveringen fremover."

Marie Louise Thise Rasmussen er oplægsholder ved Sygeplejesymposiet på Herlev og Gentofte Hospital 12. maj. 
Redaktør