Tine Peick Sonne: Jeg vil give den kroniske lungepatient et liv der er værd at leve

Sygeplejeprisen 2018: Tine Peick Sonne har viet sit sygeplejerske-liv til de hårdest ramte KOL-patienter. Hun ser det som sin største opgave at mindske patienternes lidelser og give dem livskraft og livskvalitet. Derfor har hun målrettet initieret hjemme-NIV-behandling til patienter i Region Hovedstaden.

Tine Peick Sonne - vinder af Sygeplejeprisen 2018.

"En KOL-patient blev henvist til mig efter at have haft 14 indlæggelser på et år. Han led af svær åndenød, hovedpine og kronisk træthed, og vi satte ham i hjemme-NIV-behandling. Forleden sagde han, at ’han følte, han havde fået et nyt liv’. Så bliver det ikke større for mig som sygeplejerske".

Sådan siger klinisk sygeplejespecialist Tine Peick Sonne, Medicinsk Afdeling. Hun har gennem sine første 10 år som sygeplejerske beskæftiget sig med lungespecialet og de seneste to år arbejdet med de hårdest ramte KOL-patienter.
Hos netop denne gruppe kan hun sætte ind på flere faktorer for at nå sit mål:

"Jeg betragter det som min opgave at gøre disse patienters liv værd at leve. Med kronisk syge patienter kan jeg som sygeplejerske arbejde med flere aspekter: behandle, inspirere til sundhedsfremme og forebyggelse og tale om de psykologiske udfordringer, som problemer i familien, død og palliation, der naturligt er nærværende for den kronisk syge patient og hans pårørende", fortæller hun. 

Sammen med speciallæge i lungemedicin Jon Torgny Wilcke har hun lagt grundstenene til Region Hovedstadens hjemme-NIV-behandling og følger personligt de 70 patienter i regionen, der som de første har glæde af dette nye behandlingstilbud. 

Hun modtager årets sygeplejepris for med initiativ og vedholdenhed at insistere på at komme disse patienter til undsætning og dermed indfri Herlev og Gentofte Hospitals ambition Godt Behandlet. 

Træthed afløses af mere energi

NIV-behandling (Non Invasiv Ventilation) er oprindeligt udviklet til akutbehandling af patienter med svær KOL, som gennem NIV-apparatet får inspiratorisk og ekspiratorisk støtte. Nyere studier viser, at NIV-behandling desuden har god forebyggende effekt som hjemmebehandling til patienter med svær KOL i stabil fase. Når patienten sover med NIV-apparatet om natten, aflastes vejrtrækningen, og KOL-patientens typisk høje niveau af kuldioxid i blodet udvaskes. 

"Det høje niveau af kuldioxid skyldes patientens besvær med at tømme lungerne for luft på grund af kroniske forsnævringer i bronkiegrenene. Det giver stærk hovedpine, og gør så træt, at mange hårdt ramte KOL-patienter døser eller sover det meste af tiden. Med hjemme-NIV får de mere energi, færre indlæggelser og dermed øget livskvalitet. En kvinde sidst i 50’erne fortalte for nyligt, at hun både kan støvsuge, lave mad og gå på gaden efter hjemme-NIV-behandlingen. Det havde hun ikke kunnet i årevis", fortæller Tine Peick Sonne.  

Kreative løsninger overbeviser patienterne

Patienter fra hele regionen kan henvises til Hjemme-NIV-ambulatoriet på Herlev og Gentofte Hospital efter særlige kriterier, for eksempel tre NIV-krævende, akutte indlæggelser på et år. Men ikke alle henviste patienter takker ja til tilbuddet: 

"Nogle patienter er så dårlige, at de ikke kan overskue at skulle lære at bruge apparatet og sove med masken seks timer hver nat. De kan have angst for masken, frygter kvælningsfornemmelser og andet ubehag. Når en patient siger nej tak eller har modstand mod hjemme-NIV-behandlingen, stiger min motivation og vilje til at tage hånd om dem", fortæller Tine Peick Sonne. 

-"Videnskabeligt ved vi, at behandlingen kan forbedre patientens livskvalitet. Så jeg må være kreativ og finde på løsninger, der måske kan få patienten til at genoverveje. Kan han sove med apparatet fire timer om natten og to timer om dagen? Kan de pårørende inddrages bedre? Kan patienten prøve apparatet i ambulatoriet eller hjemme hos sig selv med vores hjælp flere gange, så han kan vænne sig til behandlingen og lettere blive fortrolig med den. I mine øjne kan man ikke opgive en patient", siger hun.
 

Slipper aldrig patientkontakten

Når Tine Peick Sonne taler om sine patienter, er det med en grad af omsorg og insisteren på at hjælpe. Det opleves, som er det en medfødt del af hendes person. Det er måske heller ikke helt ved siden af. Hendes far og bror er læger, og moren sygeplejerske. Familiens samtaler har derfor ikke overraskende jævnligt patienter i centrum. 

"Især taler jeg meget med min mor om patienters livskvalitet. Hun arbejdede også med den kronisk syge patient og var med til at introducere self-care på dialyse-området. Ligesom hun havde, har jeg et helt særligt bånd og tæt kontakt til mine patienter. En af dem har jeg kendt i 10 år – den slags relationer betyder meget. Jeg har en hotline på mig i arbejdstiden og får fire-fem opkald om dagen fra patienter, så nu er der så travlt, at vi har brug for at køre en sygeplejerske mere i stilling. Men jeg slipper aldrig patientkontakten", siger hun.
Om sygeplejeprisen
Sygeplejeprisen gives hvert år til en sygeplejerske, der har ydet en helt særlig indsats for at udvikle sygepleje, der indfrir hospitalets ambition 'Godt Behandlet'. Prisen, somi dag er på 25.000 kr.,  går til videreudvikling af prismodtagerens speciale.

Sygeplejersker, der opfylder mindst et af følgende tre kriterier, kan indstilles:

  • Har udviklet og implementeret ny viden med stor betydning for den patientoplevede kvalitet.
  • Fungerer som drivkraften i at udføre sygeplejehandlinger og aktiviteter på en ny og evidensbaseret måde.
  • Har udarbejdet, beskrevet og publiceret en aktivitet eller en klinisk retningslinje, som har betydning for det sammenhængende patientforløb.
Redaktør