Jeanne Avlastenok: Hjælp til patienterne handler langt fra kun om behandling af canceren

​Sygeplejeprisen 2020: På Afdeling for Urinvejssygdomme sker der noget, når sygeplejerske Jeanne Avlastenok går til sin ledelse med spirende ideer. For de munder ud i nye tiltag til patienterne – blandt andet implementering af særlige sygeplejekonsultationer i ambulatoriet og et digitalt univers om radikal prostatektomi og livet efter.


Jeanne Avlastenok er vinder af Sygeplejeprisen 2020.

En hustru til en patient med prostatacancer på Urologisk Afdeling på Herlev-matriklen involverede sygeplejerske Jeanne Avlastenok i sin hverdagsbekymring. Gennem parrets lange ægteskab havde det været mandens opgave at holde haven ved lige og pudse husets vinduer. Nu var han i strålebehandling for prostatacancer og trods garantier om, at han nok skulle og sagtnes kunne klare både have og vinduer, skete det ikke. Behandlingen tappede mandens kræfter, og hans realitetssans så også ud til at være forsvundet. Hustruen havde derfor foreslået, at de fik hjælp udefra. Men det afviste han. Han skulle nok fikse det.  

Udenforstående kan synes, at en uklippet hæk må udløse en mindre krusning på humøret, når man er ramt af en så alvorlig sygdom som prostatacancer. Og at den slags ikke bør nævnes ved kontroller på sygehuset. Men selvom snakken om arbejdsfordeling i hjemmet og andre hverdagsproblemer hverken gør en patient mere eller mindre rask, har den en meget stor betydning for patienter og pårørendes hverdagsliv og livskvalitet. Og derfor er samtalen om dagligdagen en afgørende facet af behandlingen, fortæller Jeanne Avlastenok:  

"Hjælp til patienter med prostatacancer handler langt fra kun om behandling af canceren. Alle patienter med prostatacancer oplever store forandringer i dagliglivet, og det har de også brug for at kunne håndtere for at få en god hverdag", siger hun.

Hyldet for fokus på det hele menneske

Jeanne Avlastenok har arbejdet med det urologiske speciale og patienter med prostatacancer i 25 år og afsluttede sidste år en Master i Klinisk Sygepleje med fokus på netop disse patienters oplevelse af hverdagslivet. Hun kan derfor sin urologiske ABC til fingerspidserne og ved, at der til stadighed er muligheder for at forbedre patientens hverdag og livskvalitet. Derfor holder hun et vågent øje med humøret hos afdelingens patienter og pårørende og reflekterer over muligheder for at forbedre det.

For sin iderigdom og sit fokus på det hele menneske har hun netop modtaget årets Sygeplejepris. Dommerpanelet pointerer i indstillingen, at Jeanne Avlastenok har implementeret enestående initiativer for at indfri Herlev og Gentofte Hospitals ambition Godt Behandlet og dermed gør en stor forskel for patienter med prostatacancer.

Kunsten at nå ind til mandlige patienter

Den 48-årige sygeplejerske er drevet af at skabe de bedst tænkelige vilkår for patienterne og samtidig udvikle sygeplejerskers faglighed. Konkret peger dommerpanelet i dets indstilling på to af Jeanne Avlastenoks specifikke initiativer, som netop har patienten i centrum og samtidig fordrer, at sygeplejersker på afdelingen holder sig skarpe og parate til omstilling.

Det ene initiativ er implementering af sygeplejekonsultationer til at erstatte nogle af lægekonsultationerne i ambulatoriet. Ideen til sygeplejekonsultationerne opstod, da Jeanne Avlastenok igen og igen oplevede, at lægekonsultationerne kun netop havde tid til at tale om patienternes PSA-værdier.

"Vi har et meget stort optageområde, mange patienter og lange ventelister. Derfor bliver lægekonsultationerne i ambulatoriet ofte kortere end de planlagte 30 minutter. Men hvis man kun har 15 minutter, er der ikke tid til at tale om andet end patientens PSA-værdier, og så går meget tabt. Vi får ikke talt om, hvordan patienten i øvrigt har det," påpeger Jeanne Avlastenok og forklarer, at "hvordan patienten i øvrigt har det" har en meget stor betydning for prostatacancer patienter og deres pårørende:

"Behandlingen for prostatacancer, hvad enten det er radikal prostatektomi med henblik på helbredelse eller strålebehandling og medicin, har betydelige bivirkninger. Det er blandt andet impotens i større eller mindre grad, inkontinens, hedeture, vægtøgning og træthed. Det kan være lidt en kunst at nå ind til vores patienter, som typisk er ældre mænd, og de åbner ikke for en snak om hedeture og impotens på 15 minutter. 

"Vi sygeplejersker er fuldt ud i stand til at forklare blodprøverne og PSA-værdiernes betydning og vurdere, om der er behov for yderligere undersøgelser. Desuden er vi jo uddannet til at tale med patienten om alt det, der ligger uden for selve behandlingen. Derfor tænkte jeg, at det kunne være en ide at indføre sygeplejekonsultationer ved hver anden eller tredje kontrolbesøg. På den måde kunne vi aflaste lægerne og samtidig give mere tid til patienterne.

Derfor foreslog hun afdelingsledelsen, at sygeplejerskerne kunne stå for nogle af patienternes konsultationer. Ideen blev modtaget positivt. Et samarbejde mellem Jeanne Avlastenok, afdelingssygeplejersken og to overlæger vurderede, hvilke patientforløb, der egnede sig til sygeplejekonsultationer, og med hvilken hyppighed, de skulle forekomme. Fem interesserede sygeplejersker blev undervist og godkendt af læger og afdelingsledelse til at forestå konsultationerne, og 45-minutters sygeplejekonsultationer har nu i mere end halvandet år været en fast del af rutinen på afdelingen – og er blevet evalueret og justeret undervejs.  

Jeanne Avlastenok fortæller, at det er frivilligt, om man som sygeplejerske vil indgå i konsultations-beredskabet:

"De sygeplejersker, der varetager konsultationer, skal turde tage beslutninger og stå ved dem. Vi kan naturligvis spørge lægerne til råds, men vi skal ikke komme med spørgsmål i tide og utide. Vi skal desuden turde gå ind i faglige diskussioner med lægen - det er jo ikke altid, at man er helt enig" siger hun.

Ny digital information er nemmere at forstå

Det andet initiativ i dommerpanelets indstilling er implementering af en digital informationsplatform til patienter, der har eller skal gennemgå radikal prostatektomi. Jeanne Avlastenok var tovholder på implementeringen og af et digitalt univers, der hedder "Mit forløb". Universet rummer blandt andet en interaktiv dagbog, symptomguides og en animeret tegnefilm, der på let forståelig facon fortæller, hvad der sker før, under og efter operationen. Filmen tager også fat på de psykologiske og seksuelle forandringer, som patienterne vil stå med.

"Der er utrolig mange ting, patienter med prostatacancer skal forholde sig til. Derfor får de en stor bunke informationsmateriale på afdelingen. Men vi oplever igen og igen, at patienter finder materialet forvirrende og kompleks. En del har for eksempel problemer med kateteret og kan ikke finde hjælp i det skriftlige materiale", fortæller Jeanne Avlastenok om baggrunden for sin idé. Større undersøgelser, der viser, at store dele af danske patienter generelt har vanskeligt ved at forstå patientinformationer, bakker op om Avlastenoks formodning.

"Jeg havde tænkt meget over, hvordan vi kunne forbedre informationer til patienter, for deres tryghed er det vigtigste. Og da min afdelingssygeplejerske en dag viste mig en animeret film, tænkte jeg, at det måske kunne være en god idé" fortæller hun.

Så tog det ene skridt det andet. Jeanne Avlastenok og kolleger arbejdede med indholdet, en ekstern filmproducent kom til, og sidste år lancerede afdelingen det omfangsrige digitale univers.

Fremmer den sygeplejefaglige udvikling

Patientevalueringer af begge initiativer er positive. Og det glæder naturligvis årets prismodtager:

"Patienterne fortæller, at de langt bedre forstår informationerne i den animerede film end i det skriftlige informationsmateriale.  De siger, at den digitale platform er nem at finde rundt i, og at de kan se de dele af filmen, som er relevante i en given periode. Og de inviterer deres pårørende til at kigge med".

"I forhold til sygeplejekonsultationerne fortæller patienter og deres pårørende, at de føler sig lyttet til, forstået og hjulpet. Jeg interviewede nogle patienter i langvarig behandling til den Master i Klinisk Sygepleje, som jeg færdiggjorde sidste år. Ingen af patienterne savnede at tale med lægen til samtlige konsultationer, og det fortæller mig, at sygeplejekonsultationerne virker hensigten". 

"Desuden har de også en stor betydning for os sygeplejersker. Den slags nye opgaver gør, at det stadig er sjovt at gå på arbejde. Det er fagligt udviklende at have selvstændige konsultationer og skulle tage egne beslutninger"fortæller hun.

Hvad bliver så det næste?

Det har hun ikke konkrete planer for. Men noget vil der komme:

- Jeg er så heldig at arbejde sammen med en oversygeplejerske, der går ind for sygeplejeudvikling og er åben for ideer. Så når jeg får en idé, går jeg straks til hende, siger årets prisvinder. 
Om sygeplejeprisen
Sygeplejeprisen gives hvert år til en sygeplejerske, der har ydet en helt særlig indsats for at udvikle sygepleje, der indfrir hospitalets ambition 'Godt Behandlet'. Prisen er i dag på 25.000 kr. går til videreudvikling af prismodtagerens speciale.

Sygeplejersker, der opfylder mindst et af følgende tre kriterier, kan indstilles:

  • Har udviklet og implementeret ny viden med stor betydning for den patientoplevede kvalitet.
  • Fungerer som drivkraften i at udføre sygeplejehandlinger og aktiviteter på en ny og evidensbaseret måde.
  • Har udarbejdet, beskrevet og publiceret en aktivitet eller en klinisk retningslinje, som har betydning for det sammenhængende patientforløb.
Redaktør