Intensivt Afsnit

Behandling og pleje af kritisk syge patienter​.

​​​​​​​

Vores opgave er at diagnosticere og udføre en individuel tilpasset intensiv behandling og sygepleje på et højt fagligt niveau til kritisk syge patienter, der hovedsageligt kommer fra hospitalets andre afdelinger. 

Intensivt Afsnit har 12 behandlingspladser. Alle læger og sygeplejersker er specialuddannede. Afsnittet uddanner desuden lægestuderende, læger, sygeplejersker og sygeplejestuderende. Personalegruppen er derfor stor og består af ca. 100 medarbejdere.

For patienter

Da et ophold på Intensivt Afsnit aldrig er planlagt, er det godt at have tænkt nogen af tingene igennem før, eller når det skulle ske. Hvis du bliver alvorligt syg og kommer på Intensivt Afsnit, skal du give dit samtykke til behandlingen og samtykke til, at dine pårørende bliver informeret om din helbredstilstand. Personalet har pligt til at informere dig om din sygdom, prognose og den løbende behandling og pleje. Som patient har du ret til at sige ja eller nej til en foreslået behandling. Du har også ret til at læse din journal.

Der kan dog opstå situationer, hvor du er ude af stand til at give dit samtykke pga. bevidstløshed, anæstesimidler eller lignende. Her kan sundhedspersonalet ud fra et fagligt skøn og ud fra en vurdering af, hvad du selv ville have valgt, uden dit samtykke starte intensiv behandling op, og de kan ligeledes videregive helbredsinformationer til dine pårørende. 

For pårørende

Pårørende er ægtefælle/samlever, børn, slægtninge eller nære venner. Som pårørende er du meget velkommen til at besøge din nærmeste under indlæggelsen, ligesom du kan få en samtale med en læge/sygeplejerske ved behov.

Adresse

Intensivt Afsnit, Anæstesiologisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
Opgang 1, etage 04
2730 Herlev

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

brev ikon til digital post.png


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

brev ikon til snabel a.png
Har du generelle spørgsmål,der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til afdelingen via e-mail


Du kan også skrive direkte til Intensivt Afsnits sekretær, afdelingssygeplejerske eller overlæge. 

Sekretær Anette Lindegaard Jensen

Leder af Intensivt Afsnit Overlæge Tina Waldau
 
Afdelingssygeplejerske Laila Hanne Nielsen

Hvis du vil vide mere

Nedenfor kan du downloade Intensivt Afsnits patientpjece, hvor du som patient og pårørende kan få mere information om opholdet på afsnittet. 

 
Redaktør