​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1

Højt specialiser​et funktion

Hormon- og Stofskiftesygdomme er et medicinsk speciale, der beskæftiger sig med hormonsygdomme som f.eks. diabetes, stofskiftelidelser, knogleskørhed og andre lidelser i kalkstofskiftet, samt hypofyse-, binyre- og testikellidelser.

Vi dækker, sammen med en tilsvarende afdeling på Rigshospitalet, den højt specialiserede funktion inden for hormonsygdomme i Region Hovedstaden for ca. 1,6 mio. borgere.

Vi har særlig ekspertise inden for:

  • Sygdomme i skjoldbruskkirtlen så som højt og lavt stofskifte samt forstørrelse af skjoldbruskkirtlen
  • Opfølgning efter kirurgisk behandling ved kræft i skjoldbruskkirtlen
  • Knogleskørhed hos både kvinder og mænd
  • Sygdomme i biskjoldbruskkirtlerne med både højt og lavt kalkindhold i blodet
  • Sygdomme i binyrerne, herunder manglende produktion af binyrebarkhormon, overproduktion af binyrebarkhormon og aldosteron (giver forhøjet blodtryk)
  • Manglende eller for høj produktion af hypofysehormoner
  • Brystudvikling hos mænd (gynækomasti)
  • Tilstand med nedsat produktion af det mandlige kønshormon testosteron

De fleste patienter i Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1 bliver udredt og behandlet over en kortere periode for derefter at fortsætte kontrol og behandling hos egen læge. Kun enkelte patienter har behov for livslang kontrol.

I Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1 bliver patienter med hormonsygdomme behandlet ambulant. Det vil sige, at du ikke behøver at være indlagt under behandlingen. Er du blevet henvist til klinikken, vil du, ved dit første besøg, møde en læge, som optager journal og undersøger dig i forhold til din sygdom.

Vi vil samtidig sørge for, at du får taget relevante blodprøver i Afdeling for Prøvetagning.

Dertil vil der blive lagt en plan for fremtidige undersøgelser, f.eks. hormontests og billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen, CT-skanning, MR-skanning, knogleskanning etc.), samt en plan for din videre behandling.

Forhøjet stofskifte, ​ambulant behandling

Er du blevet henvist af din praktiserende læge med forhøjet stofskifte, vil vi hurtigst muligt bestille en sporstofundersøgelse af skjoldbruskkirtlen (thyreoideaskintigrafi).

Du vil inden for få dage modtage en indkaldelse til Afdeling for Nuklearmedicin. Du skal også have taget en blodprøve på Afdeling for prøvetagning. Blodprøvetagning kan passende foretages samme dag som undersøgelsen på Afdelingen for Nuklearmedicin

I indkaldelsesbrevet fremgår det også, hvornår du skal møde første gang i Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1 til lægesamtale.

Ved lægeundersøgelsen vil du blive orienteret om den endelige diagnose og behandling. Du vil allerede første dag få en samlet plan og en tid for næste lægesamtale i klinikken.

Planen afhænger af den endelige diagnose, men de fleste patienter med forhøjet stofskifte kan behandles medicinsk og kun få har behov for operation.

Redaktør