​​

Forskningsnetværk HYF og GNUF

​Herlev og Gentofte Hospital huser to forskningsnetværk; HYF (Herlev Hospitals Yngre Forskere) og GNUF (Gentoftes Netværk For Unge Forskere). I de to netværk deles viden og kompetencer på tværs af specialer og faggrupper - til gavn for deltagerne og den forskning, som de bidrager til. Læs om de to netværk og find info om faglige arrangementer. 


Om HYF (Herlev Hospitals Yngre Forskere)

HYF er et forum, hvor yngre forskere på Herlev Hospital kan mødes med henblik på faglige diskussioner og socialt samvær. 

HYF arrangerer ca. 4 årlige gå-hjem-møder i samarbejde med GNUF (Gentoftes Netværk for Unge Forskere). Alle møder er gratis.

HYF og GNUF har basis på hver deres matrikel (hhv. Herlev og Gentofte), men arbejder tæt sammen – og alle er velkomne begge steder.


Kontakt bestyrelsen i HYF
Om GNUF (Gentoftes Netværk For Unge Forskere)

​GNUF er et uafhængigt netværk for alle interesserede forskningsaktive med tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital. Målet er at skabe et aktivt forum, hvor unge forskere på hospitalet kan mødes og udveksle erfaringer, give inspiration og faglig sparring og få viden og råd om forskningsrelevante emner.

Formålet er således at:

  • Synliggøre forskningen på Herlev og Gentofte Hospital
  • Styrke internt og eksternt tværfagligt samarbejde
  • Øge den eksterne finansiering af forskningen på Herlev og Gentofte Hospital
  • Danne et uformelt, men frugtbart videnskabeligt forum for yngre forskere
  • Styrke det sociale bånd mellem hospitalets yngre forskere

GNUF administreres af Bestyrelsen for GNUF og arrangerer 3-4 årlige gå-hjem-møder, der er gratis. Alle er velkomne.

GNUF samarbejder desuden tæt med HYF (Herlev Hospitals Yngre Forskere).

Kontakt Bestyrelsen i GNUF

Afd. for  Allergi, Hud- og Kønssygdomme 

  • BestyrelsesmedlemmerFaglige arrangementer

HYF og GNUF samarbejder tæt med hinanden og afholder mange spændende faglige arrangementer i løbet af året. 

Se HYF og GNUFs å​rshjul

Se kommende og tidligere arrangementer:


Redaktør