​​​​​​

Hjælp til forskning og innovation

​Her finder du link til regionens sider om forskning og innovation, hvor du kan finde hjælp til fx databehandling, forhandling af forskningskontrakter, støttetilbud mv. Medico- og lægemiddelindus​trien, kommuner, o​​g videninstitutioner, ​som ønsker at samarbejde, kan også ​finde relevant info​rmation via linket.​​​
.​Redaktør