Gentoftes Netværk af Unge Forskere - GNUF

​For at give unge forsker de bedste muligheder for at udnytte hospitalets faciliteter og hinandens viden og kompetencer har man etableret Gentoftes Netværk For UngeForskere - GNUF.

​​​

GNUF er et uafhængigt netværk for alle interesserede forskningsaktive med tilknytning til hospitalet. Målet er at skabe et aktivt forum, hvor unge forskere på hospitalet kan mødes og udveksle erfaringer, give inspiration og faglig sparring og få viden og råd om forskningsrelevante emner.

Formålet er således at:

  • Synliggøre forskningen på Herlev og Gentofte Hospital
  • Styrke internt og eksternt tværfagligt samarbejde
  • Øge den eksterne finansiering af forskningen på Herlev og Gentofte Hospital
  • Danne et uformelt, men frugtbart videnskabeligt forum for yngre forskere
  • Styrke det sociale bånd mellem hospitalets yngre forskere

GNUF administreres af Bestyrelsen for GNUF og arrangerer 3-4 årlige gå-hjem-møder, der er gratis. Alle er velkomne.

Kommende arrangementer:
 

 

 

 

 

 

 

Redaktør