Publikationer og forskere i Regionens forskningsregistreringssystem

Alle Region Hovedstadens forskningspublikationer skal registreres i databasen PURE, der blev indført i 2010.

Det drejer sig om videnskabelige artikler, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger og patenter.​

PURE står for PUblication & REsearch.Redaktør