​​

Afdelingslæge og seniorforsker Jakob Burcharth modtager bevilling fra Novo Nordisk Fonden

​Jakob Burcharth har som leder af forskningsgruppen EMERGE netop modtaget en samlet bevilling på 7,7 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden

Vent...

Bevillingen skal gå til forskning i forebyggelse og behandling af alvorlige komplikationer og genindlæggelser efter akut højrisiko kirurgi.

Akut højrisiko kirurgi medfører en stor risiko for alvorlige komplikationer og har til trods for de senere års kvalitetsindsats på området, fortsat en høj dødelighed og konsekvenser lang tid efter det kirurgiske indgreb. Hvert år opereres ca. 5000 danskere for akutte højrisiko tilstande i Danmark.

Konkret er der bevilliget midler til flere multicenter projekter. Dels skal konsekvensen af dårlig ernæringstilstand og effekten af en tidlig målrettet ernæringsindsats efter kirurgi undersøges. Og dels skal det undersøges, hvordan ulighed i sundhed og skrøbelighed hos patienter der akut opereres, kan forbedres.

Dårlig ernæringstilstand er blandt de mest alvorlige risikofaktorer for alvorlige infektiøse komplikationer efter kirurgi, og ernæring efter akut kirurgi er generelt et kompliceret område, som trænger til et kvalitetsløft. Ligeledes er det velkendt, at ulighed i sundhed hænger sammen med dårligere prognose under indlæggelse og efter udskrivelse, dårligere rehabilitering, hyppigere forekomst af alvorlige komplikationer samt flere genindlæggelser.

- Jeg er meget stolt og taknemmelig over Novo Fondens vilje og mod til at støtte et område, som ikke tidligere har haft stort forskningsmæssigt fokus. Bevillingen vil kunne sætte dansk akutkirurgisk forskning på verdenskortet, og vi håber på, at kunne reducere forekomsten af de hyppigste alvorlige komplikationer samt skabe sikkerhed for skrøbelige patienter under og efter udskrivelse. Det er vigtigt at udvikle målrettede interventioner og anvende ressourcer på de patienter, som har mest brug for dem, siger Jakob Burcharth, der er afdelingslæge og seniorforsker på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital. ​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor