Medinddragelse af pårørende til ældre medicinske patienter - en personcentreret praksis

​Et forskningsprojekt under forskningsprogrammet ​for Den Ældre Medicinske Patient med sygeplejerske Louise Lund Møller i Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Medicinsk afd. Herlev​

​Formål:   
At designe og afprøve en intervention for medinddragelse af pårørende i beslutningsprocesserne under ældre patienters forløb under hospitalsindlæggelsen

 
Design:              Stepped-wedge cluster randomised trial
Finansiering:   Ekstern (ansøgning pågår)
Tidsramme:     Januar 2017 – december 2019
Status:               Projektbeskrivelse under udfærdigelse

 
Samarbejdspartnere: Medicinsk afdeling Herlev og universiteter samt universitetshospitaler i 7 lande (European Research Foundation-network)

Kontaktperson: Tove LindhardtMScN, PhD, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje 
Redaktør