Incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi - et registerstudie

​Ph.d.-projekt i Gastroenheden med fysioterapeut Rune Martens Andersesn

Baggrund: Parastomal buledannelse dækker over den kliniske definition af parastomale hernier og pseudohernier. Tidligere rapporteret incidens varierer betydeligt og undersøgelser af risikofaktorer er baseret på mindre samples.

Formål: At undersøge incidens af parastomal buledannelse over det første år efter operation med ileostomi eller kolostomi samt eksplorativt at undersøge association mellem patientrelaterede og operationsrelaterede faktorer og udvikling af parastomal buledannelse.

Metode: Data på stomipatienter er prospektivt indsamlet og indtastet af stomisygeplejersker i Stomidatabasen i Region Hovedstaden siden 2007. Her indsamles data på en række variable omhandlende operation og stomipleje, herunder forekomst af parastomal buledannelse. Data på patienter med ileostomi og kolostomi (n=6000 anslået) trækkes fra Stomidatabasen og suppleres med data fra Dansk Anæstesi Database. Registerdata anvendes til at undersøge incidens af parastomal buledannelse 1 år efter operation og ved forskellige tidspunkter det første år med Kaplan-Meier plot. Uafhængige variable undersøges med univariate Cox proportional hazard-regressionsmodeller, hvor der justeres for confoundere.  Risikofaktorer præsenteres med hazard ratio og 95 % konfidensintervaller. Studiets tilgang bliver til dels eksplorativ, da det involverer undersøgelse af en række variable som potentielle risikofaktorer.

Perspektiver: Resultater forventes i slutningen af 2016. Studiet forventes at give et mere nøjagtigt estimat af forekomsten af parastomal buledannelse baseret på en stor, lokal database. Desuden vil studiet bidrage med yderligere viden om risikofaktorer.

Finansiering: Fondsmidler (Forskningsrådet, Herlev og Gentofte Hospital, samt Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning)

Kontakt:  Rune Martens Andersen, fysioterapeut, ph.d.-studerende Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Abdominalcentret, Rigshospitalet, Afsnit 7831, Tagensvej 22, 2200 København N  rune.martens.andersen@regionh.dk Tlf.: 38689435 / 29623522


Redaktør