Family Collaboration in Medical Wards - A European Study

Et forskningsprojekt under ​​forskningsprogrammet for den Ældre Medicinske patient i ​Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Medicinsk afd. Herlev  

​Formål: 
  • At beskrive og sammenligne europæiske pårørendes involvering i uformel omsorg, samt deres vurdering af – og forventninger til – samspillet med personalet i medicinske afdelinger
  • At teste The Family Collaboration Scale (FCS) for feasibility, dimensionalitet, validitet og reliabilitet i 9 lande
Design:  Europæisk, deskriptivt, komparativt survey studie
Finansiering:   Intern               
Tidsramme:     Januar 2012 – ultimo 2017

Status:  De danske resultater er beskrevet i en publikation, som er submitted. Sammenlignende studier imellem de deltagende lande går i gang i efteråret 2016.
Interventionsprojekt på basis af de danske resultater er under udvikling og går i gang, så snart finansieringen er på plads

Samarbejdspartnere: Medicinsk afdeling Herlev og universiteter samt universitetshospitaler i 7 lande (European Research Foundation-network) 

Kontaktperson: Tove LindhardtMScN, PhD, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje 

Redaktør