Familiefunktionens betydning for type 2 diabetes patienter i shared care - et tværsektorielt forløb

​Ph.d.-​projekt i Center for Diabetes forskning med Birgitte Bøcher Bennich, sygeplejerske, cand.scient.san.

Fokuspunkter
Projektet har fokus på familiefunktionens betydning for type 2 diabetes patientens forløb i shared care regi henholdsvis i veletableret ambulant forløb i hospitalsregi. Patienterne i shared care følges både i almen praksis og i Diabetesklinikken, mens patienter i ambulant forløb udelukkende følges i Diabetesklinikken.

Projektets baggrund
Type 2-diabetes er i dag en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark, og mere end 300.000 mennesker har fået stillet diagnosen. Antallet af patienter med kendt type 2-diabetes stiger fortsat hastigt både globalt og i Danmark, og i 2025 estimeres det, at der vil være dobbelt så mange patienter med type 2-diabetes som i dag. Patienter med type 2-diabetes stratificere i tre niveauer i henhold til sværhedsgrad af diabetiske komplikationer. Niveau 1 er velregulerede og følges i almenpraksis, niveau 3 patienter er de mest syge og følges i hospitalsregi, mens patienter i niveau 2 har begyndende komplikationer og anbefales kontrolforløb i tæt samarbejde mellem almen praksis og hospital, eventuelt i form af shared care. Viden om patientens og dennes families oplevelse af shared care forløbet er sparsom og ikke beskrevet i forhold til diabetes.

Formål
At belyse familiefunktionen i et shared care-forløb versus hospitalsbaseret forløb for patienter med type 2-diabetes, herunder oplevelsen af familiefunktionen som støtte til livsstilsændring, korrekt medicinering og opnåelse af et stabilt blodsukker.

Design, metoder og materiale
Projektet er et Mixed Methods studie som kombinerer en spørgeskemaundersøgelse om familiefunktionen i forhold til type 2-diabetes i familien samt et Grounded Theory studie med dyadeinterviews mellem patienten og et familiemedlem som metode til at uddybe familiefunktionens betydning for diabetesforløbet.

Resultater forventes at foreligge ultimo 2018.

Finansiering
Projektet støttes af Professionshøjskolen Metropol, Gentofte hospital og eksterne fonde.

Vejledere
• Hovedvejleder: Sygeplejerske, ph.d., professor i klinisk sygepleje, Ingrid Egerod, Institut for klinisk medicin Rigshospitalet samt Københavns universitet
• Primær medvejleder: Sygeplejerske, ph.d., docent, Dorthe Overgaard, Institut for sygepleje, Professionshøjskolen Metropol
• Vejleder: Sygeplejerske, ph.d., universitetslektor, Hanne Konradsen, Karolinska Instituttet
• Vejleder: Overlæge, seniorforsker, dr.med. Michael Røder, Center for Diabetesforskning
• Vejleder: Overlæge, forskningslektor, ph.d., Filip Knop, Center for Diabetesforskning

Redaktør