Effekt af opfølgende ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelse

​Projektet udføres af Rikke Terp, sygeplejerske, cand.scient.san. på Gentofte Medicinsk afd. 

​Et tværsektorielt projekt, der gennemføres i samarbejd emellem Medicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital samt Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal Kommune​

Bagg​rund: Mange ældre patienter er underernærede eller i risiko for at blive det. Underernæring hos ældre er forbundet med forringet funktionsniveau, øget behov for hospitalisering, genindlæggelser og øget mortalitet.​

Form​ål: At undersøge om en tværfaglig og –sektoriel ernæringsindsats kan bedre ernæringstilstanden, reducere genindlæggelsesfrekvensen og mortaliteten hos geriatriske patienter i ernæringsmæssig risiko. ​

Design, metoder, og materiale: En randomiseret kontrolleret undersøgelse​

Forventet betydning/Resultater: Foreløbige beregninger vise en signifikant vægtøgning i interventionsgruppen sammenlignet med vægttab i kontrolgruppen​

Finansi​ering: Gentofte Hospitals STARTpulje​

Vejleder: Kirsten Damgaard, ledende overlæge, dr. med., Medicinsk afd. C
Redaktør