Behovsstyrede patientforløb for patienter med psoriasis

​​Et ph.d.​-projekt i Hud- og Allergiafdelingen med Lina Khoury, cand.scient.san., sygeplejerske

Projektets fokus: Patientens situation og behov skal styre behandlingsforløbet og at patienten inddrages mere strategisk i det samlede patientforløb.


Projekt​ets baggrund: Patienter med svær kronisk psoriasis har ofte behov for livslang medicinsk behandling, som kræver rutinemæssig kontrol hos hudlæger. Det vil være forskelligt, hvor langt tid patienten har levet med sin sygdom og deraf hvilke behov den enkelte patient har til den sundhedsprofessionelle kontakt og rådgivning.

Formålet er via øget patientinddragelse, at sætte patientens individuelle behov i centrum og tilbyde behovstyrede patientforløb, individualiseret patientinformation- og vejledning, som giver patienten bedre grundlag til at træffe sundhedsfaglige beslutninger.

Design, metoder og materiale​​: Projektet består af både kvalitativ og kvantitativ forskning.

Resultaterne af studiet forventes at kunne bidrage til væsentlig viden om optimeret behandling og kontrol for patienter med psoriasis.​
 

Finansier​ing: Der er modtaget forskningsmidler fra henholdsvis Gentofte Hospitals Forskningsfond, Region Hovedstadens Forskningsfond samt Psoriasisforeningens forskningsfond.

Hovedv​ejleder: Lone Skov, Professor i dermatologi og venerologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, dr.med. ph.d., overlæge ved Hud- og allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital, København, Danmark.

Redaktør