RISK - risikoidentifikation af ældre, korttidsindlagte patienter

​Et forskningsprojekt under forskningsprogrammet for Den Ældre Medicinske Patient i Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Medicinsk afd. Herlev 

​Formål:  At undersøge og sammenligne to forebyggende interventioners effekt på genindlæggelser, tab af funktioner, livskvalitet samt cost-benefit i forhold til nuværende praksis

Design: Randomiseret kontrolleret forsøg med 2 interventions- og én kontrolgruppe
Finansiering:   2.75 mio. kr. ekstern finansiering (Satspuljen til Den Ældre Medicinske Patient)
Tidsramme: Januar 2013 – maj 2015
Status:  Gennemført og under publicering
Samarbejdspartnere: Rødovre, Ballerup, Gladsaxe og Herlev kommuner

Kontaktperson: Tove LindhardtMScN, PhD, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje ​
Redaktør