Obstipation

​​Forekomsten af symptomer på obstipation blandt indlagte medicinske patienter er undersøgt. Derefter er igangsat et tværsektorielt forskningsprojekt, som i et klinisk interventionsstudie afprøver effekten af opfølgende sygeplejekonsultationer i eget hjem med henblik på forebyggelse af obstipation.

​Projektet gennemføres af​

  • ​Forskningsleder Hanne Konradsen
  • Forskningsansvarlig syplejerske Medicinsk afdeling F, Eline Noisen
  • Forskningsansvarlig sygeplejerske Lungemedicinsk afdeling, Ingelise Trosborg
  • Forskningsansvarlig sygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling, Margrethe Herning
  • Forskningsansvarlig sygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling, Louise Bager
  • Projektsygeplejerske, Marie Louise Thise Rasmussen
  • Kvalitetskoordinator Medicinsk afdeling C, Christel Lyngby
Redaktør