Mundpleje hos indlagte medicinske patienter

​Der findes ikke danske opgørelser over, hvor udbredt behovet for mundpleje er hos indlagte medicinske patienter

Projektet gennemføres af

  • ​Fors​kningsleder Hanne Konradsen
  • Klinisk udviklingssygeplejerske Ingelise Trosborg
  • Klinisk udviklingssygeplejerske Linda Christensen
  • Bachelorstuderende Stine Klerens
  • Bachelorstuderende Sara Dreyer​
Formål
  • ​At oversætte screeningsinstrumentet ROAG fra svensk til dansk.
  • At kortlægge udbredelsen af behovet for mundpleje hos indlagte medicinske patienter.
  • At undersøge interobservatør-reliabiliteten for en dansk oversættelse af ROAG screeningsinstrumentet sygeplejerske-sygeplejerske imellem i en klinisk hverdag hos patienter der hospitals-indlægges og har forventet indlæggelse over 48 timer.
  • At finde mulige prædiktorer relateret til behov for mundpleje.​
  • At undersøge sammenhængen mellem prioriteringen af mundpleje og vidensniveauet om mundpleje hos sygeplejersker gennem en spørgeskemaundersøgelse baseret på en dansk oversættelse af et svensk udviklet spørgeskema.
Redaktør