Implementering af personcentreret behandling og pleje

​Et aktionsforskningsprojekt under forskningsprogrammet for Den Ældre Medicinske Patient i Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje på Medicinsk afd. Herlev 

Formål:  At undersøge om personcentreret pleje og behandling kan implementeres i en afdeling gennem en medarbejderdrevet forandringsproces, samt om dette medfører bedre patient- og pårørendeoplevelse

Design:  Aktionsforskningsdesign med før- og eftermålinger

Finansiering:   Intern

Tidsramme:   September 2013 – Juli 2015

Samarbejdspartnere: Alle faggrupper i alle afsnit i Medicinsk afd. Herlev

 Kontaktperson: Tove LindhardtMScN, PhD, leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje ​

Redaktør