Fra tavst problem til interaktionel integration - et ph.d. projekt

​​Et kvalitativt longitudinelt studie af patienter med forandret udseende efter operativ cancer behandling

​​Konradsen H. 2010.​ From silent problem to interactional integration. A qualitative longitudinal study of patients with facial disfigurement. PhD Dissertation. Aarhus University.

Redaktør