Forebyggelse af aspirationspneumoni hos patienter med apopleksi

​Med tidlig screening for dysfagi med metoden ”The Gugging Swallowing Screen” (GUSS)

​Projektet udføres af projektsygeplejerske Rikke Terp, Afdeling for Medicinske Sygdomme.


Baggrund
I Danmark indlægges årligt omkring 12.000 patienter med apopleksi. Af denne gruppe rammes op til 78 % af dysfagi​ afhængig af metode og tidspunkt for screening. Patienter med apopleksi og dysfagi har en markant øget risiko for at udvikle pneumoni pga. aspiration af mad/væske og bakterieholdigt mundvand til luftvejene. Forekomsten af pneumoni hos patienter med dysfagi er ca. 16-19 %, og ved samtidig forekomst af aspiration er risikoen væsentligt forøget. Dysfagi er en alvorlig følge efter apopleksi, der er associeret med komplicerede og forlængede indlæggelsesforløb samt en markant øget dødelighed.

Formål​
Vi har på Ældresygdomme, sengeafsnit 1 igangsat et sygeplejefagligt forskningsprojekt med det formål at undersøge, om man kan reducere forekomsten af aspirationspneumoni hos indlagte patienter med apopleksi med dysfagi ved:

  • ​tidlig screening for dysfagi med metoden ”The Gugging Swallowing Screen” (GUSS)
  • ​intensiveret mundhygiejne
Design
Quasi-eksperimentelt kontrolleret studie.

Materiale/Metode
Udvalg: Patienter der indlægges med akut apopleksi og som følge heraf får moderat eller svær dysfagi. Der inkluderes 77 patienter til både før- og eftermåling i interventions- og kontrolgruppen. Der anvendes en ekstern kontrolgruppe (apopleksiafsnittet Frederiksberg Hospital).

Projektet gennemføres i tre faser
1. Førmåling:
Eksisterende praksis for dysfagiscreening og mundhygiejne undersøges og beskrives. Forekomsten af pneumoni og dødelighed hos patienter med apopleksi samt længden af deres indlæggelse registreres.

2. Intervention:
Ny metode (GUSS) for dysfagiscreening samt ny metode for mundhygiejne indføres og anvendes systematisk i afdelingen.

3. Eftermåling:​
Forekomsten af pneumoni og dødelighed hos patienter med apopleksi samt længden af deres indlæggelse registreres.

Forventede resultater
Forekomsten af lungebetændelse, indlæggelsestid og dødelighed hos indlagte apopleksipatienter med dysfagi forventes reduceret.

Pr​ojektet har modtaget økonomisk støtte fra
TrygFonden
LundbeckFonden
Aase og Ejnar Danielsens Fond​

Redaktør