Ambulatoriet som subfelt i det medicinske felt

​Et studie​ om patienter og samleveres perspektiver på livet med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

​Projektet udføres af ​Lone Birgitte Skov Jensen, ​cand.cur, ph.d.stud., k​linisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Lungemedicinsk afdeling.​

Ph.d.-projektet er inspireret af Pierre Bourdieus tænkning og ønsker at opnå en dybere indsigt i:
  1. ​KOL ambulatoriet tænkt som et subfelt i medicinsk felt,​ hvor positioner, dispositioner og praktisk sans hos KOL patienter og samlevere i ambulatoriet udfoldes.
  2. Hvilken viden og kompetencer patienter og pårørende tilegner sig i ambulatoriet.
  3. Patienter og samleveres oplevelse af at leve med KOL i hverdagen, samt hvorvidt og i givet fald hvordan patienter/samlevere og deres individuelle behov medinddrages i sygepleje, behandling og rehabilitering i KOL ambulatoriet.
  4. Ambulatoriesygeplejerskernes læringsperspektiver på mødet med patient og samlever, herunder at afdække position og disposition i feltet.
Undersøgelsen vil være teoretisk inspireret og inddrage litteraturstudie, feltobservationer og kvalitative interviewundersøgelser.

 
Redaktør