Sekretariat & Kommunikation, Forskning

​Forskning er en integreret del af hverdagen på Herlev og Gentofte Hospital. Hospitalets ambition er, at alle specialer skal levere forskning på højt internationalt niveau.

​​Sekretariat & Kommunikation, Forskning bidrager bl.a. med at:

 • udøve forskningsunderstøttende aktiviteter og initiativer på alle områder og niveauer
 • udføre udredende, rådgivende og udøvende funktioner overfor Hospitalsdirektionen og Forskningsråd/Forretningsudvalg i alle forskningsspørgsmål
 • supervise, vejlede og stimulere hospitalets forskningsmiljøer i alle forskningsspørgsmål
 • sikre forskerfødekæden på alle sundhedsfaglige styrkepositioner via udvikling og implementering af hospitalets forskerkarriereprogram
 • planlægge, afholde og implementere/eksekvere hospitalets forsknings Site Visits
 • supervise hospitalets brug af PURE
 • vedligeholde hospitalets forskningsintranet og eksterne forsknings-website
 • organisere den årlige Forskningens Dag 
 • fremme nye samarbejder mellem hospitalets forskere og eksterne parter; herunder erhvervslivet
 • vedligeholde netværk internt og eksternt til gavn for hospitalets forskningsaktiviteter​
 • kommunikere om hospitalets forskningsaktiviteter internt og eksternt
 • fremme implementering af forskningsresultater i klinikken
 • udvikle hospitalets innovationsorganisation

Kontaktadresse

Sekretariat & Kommunikation, Forskning
Gentofte Hospitalsvej 
Opgang 65, 1. ​sal tv
2900 Hellerup

Skriv til Sekretariat Kommunikation, Forskning


 


 


Redaktør