​​

Vejarbejde ved Herlev Hospital

​Vær opmærksom på at tage hjemmefra i god tid, når du har en aftale på Herlev Hospital. Hovedstadens Letbane er i gang med anlægsarbejde langs Ring 3, så du vil opleve vejarbejde og forsinkelse på strækningen til og fra hospitalet. 

​I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er godt i gang flere steder langs ruten, og lige nu er der anlægsarbejde på letbanestrækningen på Ringvejen i både Herlev og Gladsaxe kommune tæt på hospitalet.

Hvad betyder det for dig, der færdes i området?

Bilis​t:

Du vil opleve ændringer i trafikken, ændrede adgangsveje og indsnævring af vejbaner.

Hovedstadens Letbane opfordrer til at følge skiltene i området.

Cyklist:

I de perioder, hvor cykelstien langs Herlev Ringvej er påvirket af arbejdet, bliver cyklister henvist til cykelstien på modsatte side af ​vejen eller andre ruter. Der sættes skilte op, som henviser dig til den rigtige rute.

Buspassager:

Movia meddeler, at busserne 5C og 300S kører i hele perioden, men du kan opleve længere rejsetid. 

På www.rejseplanen.dk kan du tjekke alternative rejseveje - og du kan også holde dig opdateret om ændringer via ”Følg rejse”-funktionen (så får du en besked, når der er ændringer til din rejse)

Mens arbejdet udføres, vil busstoppestederne blive flyttet, så bustrafikken kan opretholdes. Du kan se om busstoppestederne på din rute er flyttet på:  www.dinoffentligetransport.dk/letbanen.

Film: Hovedstadens Letbane fortæller

Niels Brock, senior projekleder fra Hovedstadens Letbane, fortæller om, hvad der kommer til at ske under anlægsarbejdet (varighed 3.43 minutter).


Redaktør