Vejarbejde ved Herlev Hospital

​Vær opmærksom på at tage hjemmefra i god tid, når du har en aftale på Herlev Hospital. Hovedstadens Letbane er i gang med anlægsarbejde langs Ring 3, så du vil opleve vejarbejde og forsinkelse på strækningen til og fra hospitalet. 

I 2025 kører letbanen sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. Byggeriet er godt i gang flere steder langs ruten, og lige nu er der anlægsarbejde på letbanestrækningen i både Herlev og Gladsaxe kommune tæt på hospitalet.

Hvad sker der ud for hospitalet lige nu?

  • I starten af december 2020 starter vej- og anlægsarbejdet i højre side af Herlev Ringvej fra Herlev Hospital ned mod Hjortespringvej (støjskærmene på strækningen fjernes forud, dvs. slut november 2020).

  • I løbet af maj 2021 går arbejdet i gang i modsat side af Herlev Ringvej, startende fra Hjortespringvej og frem mod Herlev Hospital.

  • I oktober 2021 går arbejdet i gang på midten af Herlev Ringvej på samme strækning.

Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet er færdigt til januar 2022.

Hvad betyder det for dig, der færdes i området?

Bilist:

I perioden frem til januar 2022 vil du opleve ændringer i trafikken, ændrede adgangsveje og indsnævring af vejbaner.

Fra december 2020 til april 2021 kan du ikke foretage venstresving fra Herlev Ringvej mod Tornerosevej i krydset Herlev Ringvej /Hjortespringvej/Tornerosevej.

Hovedstadens Letbane opfordrer til at følge skiltene i området.

Cyklist og fodgænger:

I de perioder, hvor cykelstien langs Herlev Ringvej er påvirket af arbejdet, bliver cyklister henvist til Tornerosevej på stykket mellem Hjortespringvej og Herlev Hospital. Der sættes skilte op, som henviser dig til den rigtige rute.

I starten af 2021 er cykelsti og fortov mellem Herlev Ringvej og hospitalets hovedindgang spærret - se rød markering nedenfor. 

  • Når du skal TIL hospitalet, skal du cykle/gå ad den rute, der er markeret med gul nedenfor. 
  • Når du skal FRA hospitalet, skal du som cyklist køre via vejene Langdyssen og Runddyssen - det er den rute, der er markeret med grøn nedenfor.
Følg altid skiltene, og undlad at cykle/gå på kørebanen.


Buspassager:

Movia meddeler, at busserne 5C, 30E og 300S kører i hele perioden, men du kan opleve længere rejsetid. 

På www.rejseplanen.dk kan du tjekke alternative rejseveje - og du kan også holde dig opdateret om ændringer via ”Følg rejse”-funktionen (så får du en besked, når der er ændringer til din rejse)

Mens arbejdet udføres, vil busstoppestederne blive flyttet, så bustrafikken kan opretholdes. Du kan se om busstoppestederne på din rute er flyttet på:  www.dinoffentligetransport.dk/letbanen.

Film: Hovedstadens Letbane fortæller

Niels Brock, senior projekleder fra Hovedstadens Letbane, fortæller om, hvad der kommer til at ske under anlægsarbejdet (varighed 3.43 minutter).


Redaktør