Parkeringsregler på Herlev Hospital

Ofte kan det være svært at finde en plads til parkering på hospitalets område. Det kan derfor være en god ide, hvis du sætter god tid af til det.​​​

​​Det er gratis at parkere på Herlev Hospital.

På Herlev Hospital har vi en aftale med Europark om kontrol af vores parkeringsområder. Formålet er, at sikre at patienter og pårørende kan parkere så tæt på de opgange, de er henvist til. Samtidigt pågår der mange byggerier på Herlev Hospital, og ordningen hjælper os ligeledes til at patienter og pårørende kommer så lidt i berøring med byggepladser og byggepladstrafik som muligt.

Elektronisk forlængelse af parkeringstiden på afdelingen

Parkerer du i de tidsbegrænsede zoner og din behandling trækker eller du bliver indlagt, kan parkeringstiden forlænges elektronisk på afdelingen. Du skal bruge dit registreringsnummer og evt. mobil tlf. nummer. En elektronisk forlængelse af parkeringen betyder, at du som patient ikke skal ned og stille P-skiven, men kan blive på afdelingen.

Parkeringszoner

Vi har forskellige parkeringszoner. For alle zoner gælder følgende regler:

  • Der må ikke parkeres på brand- eller kørevej
  • Der må ikke parkeres på Handicappladser uden gyldigt Handicapskilt 
  • Der må ikke parkeres på pladser reserveret til ambulancer og sygetransporter
  • Der må ikke parkeres udenfor bås i områder med bås-markeringer

Tidsbegrænsede zoner P-skive påbudt

 

Der findes 2 typer af tidsbegrænsede zoner. Det fremgår af skiltningen i området, hvad der er gældende på det konkrete område.

  1. Tidsbegrænset zone (3, 1 eller ½ times zone)
  2. Tidsbegrænset zone (½ time eller 15 min), yderligere parkering kun med parkeringstilladelse fra en speciel afdeling

De tidsbegrænsede zoner findes på, P2 og P4.

Hvis du ankommer til en tidbegrænset parkeringszone udenfor tidsangivelsen, skal parkeringsskiven sættes frem til det tidspunkt, hvor tidsangivelsen starter f.eks. kl 7:30.

Frie zoner

 

 

Herlev Hospital råder derudover over en række pladser uden tidsbegrænsning.  Disse pladser findes på P3, P6, P7 og P9 (P-hus).

Kontrolgebyr

Er du alligevel så uheldig at modtage en afgift pga. akutte forhold, behandling der trak ud, akut indlæggelse eller andre særlige forhold, og det er årsagen til dit kontrolgebyr, så annullerer vi dit kontrolgebyr.

Al henvendelse om annulering af kontrolgebyr skal ske til Europark, medsend venligst dokumentation for årsagen.

Via Europarks hjemmeside kan du udfylde en henvendelsesblanket vedr. kontrolgebyr. Husk at redegør for årsagen til henvendelsen og vedhæft evt. dokumentation (åbner i nyt vindue).


Redaktør