Fertilitetsklinikken

NYHED 29. januar 2021:

Ophævelse af 5-års-grænsen for opbevaring af frosne befrugtede æg er nu endelig vedtaget. Det betyder at befrugtede æg, som er blevet frosset efter 1. oktober 2015, i forbindelse med fertilitetsbehandling på Herlev Fertilitetsklinik, vil kunne anvendes indtil kvinden fylder 46 år.

12. marts 2021: 

Fertilitetsklinikken har fortsat INGEN aktuelle planer om at lukke ned for vores fertilitetsbehandlinger. 

Læs anbefalinger vedrørende COVID-19 vaccination og graviditet under punktet "Nyt om COVID-19"

29. januar 2021:

Mundbind:

Det er fortsat et krav, at alle besøgende i klinikken bærer engangsmundbind. STOFMUNDBIND er ikke længere tilladt. De, som ikke selv har engangsmundbind med (patient + evt. ledsager), kan få udleveret et mundbind ved henvendelse i sekretariatet. Mundbindet tages på, når I har sprittet hænder. Mundbindet tages af ude i mellemgangen, før I går helt ud - eller beholdes, hvis I skal videre med offentlig transport.

Ledsagere:

På grund af det stigende smittepres er vi desværre nødt til at reducere antallet af besøgende i klinikken. Muligheden for ledsagers deltagelse begrænses derfor til kun at omfatte ægudtagning, tilbagelægning af befrugtede æg og graviditetsskanning, - samt når man, som ny patient, kommer til første samtale i klinikken.

Ledsagere til ovenfornævnte besøg venter fortsat udenfor pavillonen og ringes ind. Vi vender selvfølgelig tilbage til normale tilstande, så snart at vi finder det forsvarligt.


Læs mere om forholdsregler ved besøg i klinikken, under "Nyt om COVID-19"

 

Vigtigt før første samtale: Læs under punktet:" Praktisk information".