Fertilitetsklinikken

5. januar 2021: 

Fertilitetsklinikken har dd. INGEN aktuelle planer om at lukke ned for vores fertilitetsbehandlinger. 

Læs anbefalinger vedrørende COVID-19 vaccination og graviditet under punktet "Nyt om COVID-19"

5. januar 2021:

Mundbind:

Det er et krav, at alle besøgende i klinikken bærer engangsmundbind. STOFMUNDBIND er ikke længere tilladt. De, som ikke selv har engangsmundbind med (patient + evt. ledsager), kan få udleveret et mundbind ved henvendelse i sekretariatet. Mundbindet tages på, når I har sprittet hænderne. Mundbindet tages af ude i mellemgangen, før I går helt ud - eller beholdes, hvis I skal videre med offentlig transport.

Ledsagere:

På grund af det stigende smittepres er vi desværre nødt til at reducere mængden af besøgende i klinikken. Muligheden for ledsagers deltagelse begrænses derfor til kun at omfatte ægudtagning, tilbagelægning af befrugtede æg og graviditetsskanning.

Ledsagere til ovenfornævnte besøg venter fortsat udenfor pavillonen og ringes ind. Vi vender selvfølgelig tilbage til normale tilstande, så snart at vi finder det forsvarligt.


Læs mere om forholdsregler ved besøg i klinikken, under "Nyt om COVID-19"

 

Vigtigt før første samtale: Læs under punktet:" Praktisk information".

Vedr. aftale om ophævelse af 5-års-grænsen for opbevaring af frosne befrugtede æg. Læs under punktet: "Reagensglasbehandling" --> "Behandling med frosne æg".