Participation in clinical trials

​Information in both English and Danish

​Enrollment of patient in clinical trials at CCIT

CCIT is a research center. Therefore we are not able to offer treatment for cancer patients.

CCIT initiates clinical trials regarding immune therapy. In Denmark, all clinical trials must be notified to and approved by both the Danish Health and Medicines Authority and the Committees for Ethical Approval of Research. This is to ensure the quality of the investigation, the ethical aspects and the patient safety of the trials. Furthermore each trial has criteria for inclusion of patients. 

The clinical trials at CCIT are carried out at the relevant clinical department either the Department of Oncology or the Department of Hematology at Herlev Hospital. Therefore all patients must be referred to the relevant clinical department by their attending physician. The attending physician knows the patient history and will usually be able to assess whether the patient meets the criteria of a clinical trial.

For information about which clinical trials are conducted around the world go to www.clinicaltrials.gov. For trials approved in the EU you will find a short description here: www.clinicaltrialsregiser.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inkludering af patienter i kliniske forsøg hos CCIT

​CCIT er et forskningscenter og har derfor ikke behandlingstilbud til kræftpatienter. 

CCIT igangsætter kliniske forsøg indenfor immunterapi. Alle kliniske forsøg i Danmark skal anmeldes til både Sundhedsstyrelsen og De Videnskabsetiske Komitéer, som sikrer, at bl.a. patientsikkerhed, kvalitet og etiske aspekter bliver overholdt. Derudover er der til hvert forsøg opstillet kriterier for, hvilke patienter, der kan inkluderes i de enkelte forsøg. CCITs kliniske forsøg foregår på den relevante klinisk afdeling; Afdeling for Kræftbehandling/Afdeling for Blodsygdomme på Herlev Hospital. Derfor skal alle patienter henvises til den kliniske afdeling af deres behandlende læge, der med sit kendskab til den enkelte patient oftest kan vurdere, om patienten opfylder kravene for at kunne indgå i et klinisk forsøg. 

Det bedste sted at få et overblik over, hvilke kliniske forsøg, der pågår på verdensplan er på www.clinicaltrials.gov . I Europa findes der også en hjemmeside hvor myndighederne kort omtaler igangværende godkendte forsøg i EU www.clinicaltrialsregister.eu​. Begge sider er på engelsk.


Redaktør