PhD defence on December 11

​Evelina Martinenaite defended her dissertation December 11, at 14:00 in the Nielsine Nielsen auditorium, Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N

​Foto: Simone Kloch Bendtsen

​The title is: “Preventing immune inhibition in cancer: characterization of immune responses against immune regulatory proteins”

Redaktør