National partners

​​Peter Andersen, SSI

Else Marie Agger, SSI

Lene Knudsen, MD, Department of Haematology, Rigshospitalet

Hans Hasselbalch, MD, Department of Haematology, Roskilde Hospital

Anderse Fomsgaard, Professor, Statens Seruminstitut

Hans E. Johnsen, Professor, Department of Haematology, Ålborg Universitetshospital

Leif Højslet Christensen, Director, Danish Technological Institute​​

Niels B. Larsen, Research Professor, Risø

Anders Elm Pedersen, Associate Professor, The Panum Institute

Henrik Schmidt, MD, Department of Oncology, University Hospital Århus

Lars Vindeløv, MD, Department of Haematology, Rigshospitalet

Niels Ødum, Professor, The Panum Institute

Ib Søndergaard, Assitant Professor, BioCentrum DTU


Redaktør