Immunterapi - wonder drug med udfordringer

​CCIT-DK arrangerer seminar med fokus på bivirkninger ved immunterapi.

Folketinget har valgt at støtte forskning i cancer immunterapi via en pulje på Finansloven. Den hurtige udbredelse af immunterapi i kræftbehandlingen har efterladt klinikere med presserende spørgsmål og udfordringer. Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK) på Herlev Hospital leder et nationalt forskningsinitiativ 'Empowering immunotherapy in Denmark'. Den overordnede ambition for dette nationale initiativ er via forskning at omsætte disse afgørende udfordringer til evidensbaserede kliniske løsninger. En af de store udfordringer er bivirkninger ved immunterapi, som er et relativt nyt område med mange vigtige spørgsmål. Som en del af finanslovsbevillingen støttes vidensformidling indenfor området, herunder afholdelse af dette immuntox seminar, hvor der fokuseres på bivirkninger ved immunterapi. Ledende klinikere og forskere fortæller om overvågning og håndtering af bivirkninger ved immunterapi, og patienter fortæller om deres egne erfaringer med immunterapi bivirkninger.

CCIT-DK er som nationalt center et naturligt samlingssted for denne forskning og koordinerer også et nyt translationelt forskningsnetværk, Clinical Academic Group i Cancer Immunterapi (CAGci), som bygger bro mellem forskning i cancer immunterapi ved hospitaler og universiteter i hovedstadsområdet.Program

13:00 – 13:30:​
​Introduktion til immunterapi i kræftbehandlingen og håndtering af bivirkninger 
Professor, overlæge Inge Marie Svane, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev Hospital
​13:30 – 14:00:
​Erfaringer med håndtering af bivirkninger
Speciallæge Eva Ellebæk, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital                
​14:00 – 14:20:
​Proaktiv overvågning af bivirkninger via nationale registerdata                                                Professor Morten Andersen, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
14:20 – 14:40:​​Pause: kaffe, vand og frugt
​14:40 –15:05: 
​Kan patientrapporterede oplysninger anvendes til forbedring af bivirkningsregistrering og behandling?
Sygeplejerske Lærke Kjær Tolstrup, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
​15:05– 15:30:
Kan man forudsige, hvem der får bivirkninger?                                                              
Overlæge Henrik Schmidt, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
​15:30 – 16:00:
​Patientens egne oplevelser                   
Modereret af professor, overlæge Inge Marie Svane (CCIT-DK)
16:00 – 16:15:​​Nye tilgange til håndtering af bivirkninger i immunterapien                                        
Professor, overlæge Inge Marie Svane, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev Hospital
​16:15 – 17:00:
Snacks & drikkevarer 

Tidspunkt: 27. september 2021, kl. 13-17

Sted: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø. Lokale 5.S.ABC

Målgruppe: Patienter og pårørende, politikere, den bredere befolkning, klinikere udenfor kræftområdet

Tilmelding: Send en mail ved at klikke til cecilie.loee.licht@regionh.dk. Skriv hvor mange I deltager i mailen. Deltagelse er gratis. Der er også mulighed for online deltagelse

Der er et begrænset antal pladser, så husk at give besked, hvis du bliver forhindret i at deltage.Redaktør