Renovation (logistik)

Denne side henvender sig til FM-organisationerne på regionens enkelte matrikler og benyttes til planlægning af logistik i forbindelse med affaldshåndtering.​​

*** Denne side er under udarbejdelse og forventes klar ultimo 2017 ***

Transport af affald skal konkurrenceudsættes og vil fra maj 2018 blive håndteret af en ny leverandør. Indtil da varetages transporten som hidtil jf. de nuværende aftaler. ​​Region Hovedstaden har indgået aftale med Stena om at aftage alle genanvendelige affaldstyper med virkning fra 1. november 2017. Nedenfor beskrives fremgangsmetoden. Farligt affald er ikke en del af denne aftale og beskrives nederst i et særskil afsnit.

Tømning af beholdere

Papir

Papir opsamlet i 240 liter containere indsamles i transportørs lastbil ved hjælp af lift. Papiret transporteres til Stena Recycling i Brøndby, hvor det genanvendes.

Papir til makulering

Papir til makulering opsamlet i 240 liter containere tømmes i transportørs lastbil ved hjælp af lift. Papiret transporteres til Stena Recycling i Brøndby, hvor det makuleres og genanvendes.

Glas

Lorem ipsum

Metal

Lorem ipsum

Hård plast

Lorem ipsum

Blød plast

Tømning af Stenas egne beholdere

Stena Recycling stiller beholdere til rådighed for indsamling af elektronisk affald og akkumulatorer (truck- og bilbatterier).

I det ny år indfører Stena en App, hvor man kan bestille affaldstømning af Stena Recyclings egne beholdere. Indtil App'en er klar, bestilles tømning af elektronisk affald og akkumulatorer pr. E-mail: dk.bestilling@stenarecycling.com eller telefon: 5667 9200.

Elektronisk affald

Stena står for alt, hvad der har med elektronisk affald (el-skrot) at gøre for 0 kr. Deres bure skal benyttes og de afhenter dem også. Aftalen sikrer at vi får data fra ét og samme sted.

Der er ikke krav om placering, men Stena ser helst at burene som minimum placeres under halvtag.

En anden ting drejede sig om at skærme (IT, TV inkl. fladskærme, monitor) skal holdes ude af det elektroniske affald. I aftalegrundlaget står at det skal opdeles i 2 fraktioner: (1) skærme og (2) øvrigt elektronisk skrot. Min fornemmelse er at vi ikke har så mange skærme, da CIMT har en egen affaldsaftale med en anden leverandør (de får faktisk penge for deres IT-affald). Benyt CIMT’s bure til tv-skærme (inkl. fladskærme) og monitorer. Alternativ sendes skærme afsted i et separat bur.

Farligt affald

Batterier

Den billigste ordning findes hos Smoka og en del hospitaler benytter sig allerede af den. Ordningen er gratis for hospitaler og institutioner i følgende kommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. Øvrige hospitaler skal betale for afhentning op til 1000 kg batterier. Prisen er opdelt i en afhentningspris og et behandlingsgebyr. Spændlågsfade på 120 liter stilles (gratis) til rådighed. Et fyldt fad vejer omkring 180 kg. 5-6 fade plejer at indeholde 1 ton batterier. Transport af blandede batterier er fritaget fra ADR-reglerne. Statistik (mængdedata) leveres 1 gang årligt til CEJ af Smoka hhv. ARC. Hvis I kan tilslutte jer vil jeg bede jer om at tilmelde jer ordningen hos Smoka gennem deres reception på tlf. 3268 9300 eller hos deres batteri-specialist Nicki Janell Bjerring på tlf. 3110 7054. Husk at afmelde evt. lokale aftaler hos anden leverandør.

Akkumulatorer

Akkumulatorer (truck- og bilbatterier)

får vi penge for og må derfor ikke blande sammen med de øvrige batterier. Vi har derfor tilføjet akkumulatorer til aftalen. Forholdene er som for elektronisk affald, hvor Stena (gratis) stiller en såkaldt akku-kasse til rådighed. Det er nummer 840140 i emballage-oversigten til højre. Tømning foregår efter behov. Transport af akkumulatorer er fritaget fra ADR-reglerne. Statistik (mængdedata) kan aflæses i Stenas affaldsportal.

Kemikalieaffald

Den regionale kemivejledning og  CEJ Energi og Miljø er ved at finde en løsning for den fremtidige håndtering af kemikalier.

Diverse informationer

En række nye regionale plancher og mærkater til affaldshåndtering er under udarbejdelse. Disse vil kunne bestilles i SAP af den enkelte matrikel og benyttes uanset placering fra foråret/forsommeren 2018.


Redaktør