Kemikalier og spild-kit

​Sker der et uheld med spild af kemikalier skelnes der mellem mindre udslip, som vi selv er i stand til at håndtere og større udslip, hvor hospitalets beredskabsplan​ træder i kraft. Sidstnævnte involverer brandvæsen og politi.​​

​Nedenstående beskrivelse omhandler mindre udslip. Er afdelingens personale ikke i stand til at håndtere spildet selv kontaktes Informationen, som vil sende en vogn til opsamling af kemikaliespild. Den pågældende afdeling er selv ansvarlig for opsamling.​​


 • Spildkit bestilles i Informationen på tlf. lok. 99
 • Husk de 3 H'er: hvor - hvad - hvem
 • Fortæl HVOR ulykken er sket; HVAD for et kemikalie, der er spildt; og HVEM der viser vej på afdelingen, når vognen kommer ​frem.

​​Spildkit
En vogn med opsamlingsudstyr, et såkaldt spildkit, indgår i Servicevagtens beredskab, som rykker ud ved behov. Den kan med sit udstyr af personlige værnemidler og opsamlingsmateriale sikre en arbejdsmiljørigtig oprydning efter et mindre kemikaliespild. Liste over vognens udstyr.

Vogn med spildkit til opsamling efter kemikaliespild.​

Fælles for alle former for kemikaliespild:

 • Luk straks døren til det rum, hvor spildet er sket og hvis muligt åben vinduer for udluftning
 • Tilkald herefter kemikaliespildvogn og opsæt skilt på dør med teksten: "Der foretages oprydning efter kemikalieuheld - Adgang forbudt for uvedkommende!"
 • Benyt handsker og eventuelt andre personlige værnemidler​
  ved opsamling
 • Ved usikkerhed omkring dampe eller hvis kemikalier er løbet i kloak kontaktes alarmcentralens indsatsleder på tlf. 114

Spild opsamles på følgende må​​de:

 Efter opsam​​ling:
 • Lokalet udluftes
 • Rengør området med sæbevand - husk beskyttelseshandsker
 • Hvis åndedrætsværn har været benyttet bortskaffes det og Serviceafdeling Portørfunktion orienteres om dette
 • Hvis kost og fejeblad har været anvendt, rengøres fejebladet i sæbevand og kosten enten rengøres eller kasseres alt efter hvad den har været brugt til
 • Hvis ens tøj er blevet forurenet, så tag det af og gå eventuelt i bad
 • Skilte med Oprydning efter kemikalieuheld - Adgang forbudt for uvedkommende! fjernes først, når eventuelt resterende kemikalier er dampet af
 • Kemikaliespild afleveres i forbindelse med afhentning af spildkit eller jævnfør hos​pitalets sorteringsvejledning​​
 • Hændelsen indberettes til afdelingens sikkerhedsgruppe
 • Ved personskade anmeldes hændelsen som en arbejdsulykke​
 • Spild-kit er beskrevet i Håndtering af mindre lokale kemikaliespild

Opløsnings​​​​midler

Følg ovenstående fremgangsmåde. Benyt handsker og åndedrætsværn.

Syre/bas​​e prod​​ukter

Følg ovenstående fremgangsmåde. Almindeligvis opsamles med vådt papir. Ved baser såsom natronlud (natriumhydroxid) skal der dog bruges tørt papir!

Kviksø​​lv

Ved spild af kviksølv åbnes straks et vindue. Gravide og børn skal holde sig fra rummet. Kviksølvpartiklerne samles ved at skrabe dem sammen med et foldet stykke papir eller en plade. Herefter suges det flydende kviksølv op med en pipette eller sprøjte og opbevares i et glas med låg - eller i vand. Rør ikke ved kviksølv med hænderne. Er berøring nødvendig benyttes Nitrilhandsker - ikke latexhandsker. Tør overflader efter med fugtet papirserviet eller en fugtet klud. Undlad at støvsuge. Kviksølv fordamper ved stuetemperatur og støvsugning vil sprede forureningen til luften. De næste par dage skal der luftes ud i rummet. 

Kviksølv, papir og handsker, der har været i berøring med kviksølvforurening ​samles i en lukket pose mærket "Kviksølvforurenet affald" og afleveres til kemi-portør, som vil forestå den videre bortskaffelse.

Kviksølvforurenet affald må hverken afleveres som klinisk risikoaffald eller i spand til batteriaffald. Kasserede kviksølvtermometre skal afleveres for sig til kemi-portør.

Kræftfremkalden​de og giftige stoffer

Følg ovenstående fremgangsmåde. Spand med kemikaliespild påsættes udover kemikaliedeklaration også en kræftetiket.

​Radioa​​​ktivitet

Ved uheld med radioaktivt spild skal det rum hvor spildet har fundet sted straks lukkes af og evakueres. Kontakt herefter Nuklearmedicinsk afdeling for opsamling. Mere information kan findes i vejledningen Opbevaring og bortskaffelse af åbne radioaktive kilder.
Redaktør