Papir

Alt tørt papir, aviser, blade, reklamer, tryksager, forsendelseskuverter, telefonbøger.

​Bemærk​​​ning

Brugte papirhåndklæder og madpapir, hører ikke til denne affaldstype, men skal i dagrenovation.

​​​E​​mballage

18 liter sort plastspand, herefter 240 liter plastcontainer​.​​

​Bortska​f​​felse

Ekstern transportør bringer affaldet til genanvendelse.

​Miljø​​fa​​kta​

Det er lovpligtigt at frasortere papiraffald til genanvendelse i Danmark.

Papiraffaldet anvendes til at lave nyt papir. Når papiret er samlet ind, bliver det sorteret og sendt til papirfabrikker. Her opløses papiret i store kar med vand, og bliver til en tyk, grødet masse, som kaldes "pulp". Der fremstilles for eksempel aviser, køkkenruller, toiletpapir, papirlommetørklæder og æggebakker af det indsamlede papir.

Ved at bruge genbrugspapir i stedet for nyt papir, sparer vi både energi og ressourcer i form af træ. Produktion af genbrugspapir kræver for eksempel kun en tiendedel af den energi, der skal bruges ved fremstilling af helt nyt papir.  Desuden reduceres kemikalieforbruget, ligesom vandforbruget reduceres med 80 %. Der spares op til 60 m3 vand pr. ton papir, der fremstilles. Det svarer til 200 danskeres vandforbrug i et døgn!

Herlev Gentofte Hospital indkøbte i 2014 omkring XXXX ton hvidt A4 papir og opsamlede 147.831 ton papir til genbrug (Papir og Papir til makulering).​

​​Hospitalet tjener penge på in​dsamling af ​​​​​papir

Når papir indsamles i stedet for at blive bortskaffet som dagrenovation får hospitalet 130 kr. pr. ton papir. Oven i dette beløb skal lægges den besparelse hospitalet opnår ved på ca. 1.500 kr. pr ton sparet dagrenovation​.
Redaktør