Papir til makulering

​Papiraffald med personfølsomme oplysninger såsom navn, adresse og CPR-nummer på patient eller medarbejder.

​Bemærk​​​​ning​

Der ikke er fastsat regler i lovgivningen omkring makulering, men der er i henhold til persondataloven en række hensyn, der skal tages på området for patientjournaler og medarbejderdata jævnfør personfølsomme oplysninger. Det må ikke være muligt at føre papirer tilbage til en bestemt person. Således bør navn, adresse og CPR-nummer på patient eller medarbejder, samt evt. behandlers navn ikke fremgå af bortskaffet papir, hvorfor det enten skal makuleres eller brændes.

Der er ikke adgang for 3. person til hospitalets affaldshåndteringssystem i kælderniveau, hvorfor det skønnes at navn, adresse og CPR-nummer alene ikke udgør et brud på gældende lovgivning. Kun når disse informationer kan knyttes til en bestemt behandling, behandler eller andre personfølsomme oplysninger skal papiret makuleres. Patientarmbånd, urinbæger, medicinbæger, doseringsæske til medicin, labelark med plastbagside, labels til IV-ophæng samt brugt printstrimmel kan derfor håndteres som dagrenovationslignende affald. Bemærk at der gælder særlige forhold for opgang 1C og 1D, Kirurg- og Medicinervilla, Bagporten (opgang 46), Copsac, Centralkøkken ​samt Ledreborg Allé 38-40 (herunder Videncenter for allergi), da affald her håndteres på åbent område.


Der må ikke bortskaffes andet end papir i denne affaldstype, hvilket udelukker charteques, papomslag, ringbind, labelark med plastbagside, papirclips, indholdsfortegnelser af plastik samt farvet papir. Affaldstypen Makuleringspapir må gerne indeholde hæfteklammer.

​​​E​​m​​ball​​age

18 liter blå plastspand, herefter 240 liter contai-ner med sikkerhedsindkast og lås.​

​Bor​​​t​​ska​f​​felse

Ekstern transportør bringer affaldet til genanvendelse.

​Miljø​​fa​​k​ta​​​

Det er lovpligtigt at frasortere papiraffald til genanvendelse i Danmark.

Det makulerede papiraffald anvendes til at lave nyt papir. Når papiret er indsamlet, bliver det makuleret og sorteret, hvorefter det sendes til papirfabrikker. Her opløses papiret i store kar med vand, og bliver til en tyk, grødet masse, som kaldes "pulp". Der fremstilles for eksempel aviser, køkkenruller, toiletpapir, papirlommetørklæder og æggebakker af det indsamlede papir.

Ved at bruge genbrugspapir i stedet for nyt papir, sparer vi både energi og ressourcer i form af træ. Produktion af genbrugspapir kræver for eksempel kun en tiendedel af den energi, der skal bruges ved fremstilling af helt nyt papir.  Desuden reduceres kemikalieforbruget, ligesom vandforbruget reduceres med 80 %. Der spares op til 60 m3 vand pr. ton papir, der fremstilles. Det svarer til 200 danskeres vandforbrug i et døgn!​

Herlev og Gentofte Hospital opsamlede i 2014 omkring 147.800 ton papir til genbrug (Papir og Papir til makulering).​​
Redaktør