Metal

Metalemner, herunder instrumenter og utensilier  af metal, sakse, pincetter, metalbestik, dåser uden pant, barberblade, skær fra elektriske barbermaskiner, tømte deodoranter, kapsler. Større metalemner såsom stålborde og metalhylder​ afleveres af afdelingsportør i gitterbur i kælder.

​​​​Bemæ​​rkning

Emballage der har indeholdt madvarer og lignende skal skylles.

Blyforkl​æder og andet blyholdigt metal afleveres ved henvendelse til kemikalieportør gennem Portør-bookingsystemet Imatis.

Emballage til ​bortskaffelse

16 liter hvid plastbeholder med hank og separat låg. Beholder udskiftes løbende af afdelingens portør.​​​

​​Bortska​​ffelse

Ekstern transportør bringer affaldet til genanvendelse.​

Miljøfak​​ta

Metal sendes til genanvendelse hos forskellige leverandører. ​Ved genanvendelse af aluminium kan der spares op til 95 % af den energi det kræver at fremstille helt nyt aluminium.​
Redaktør