Hård plast, flasker og dunke

Hård plast herunder flasker, dunke, brevbakker, hård plastindpakning fra diverse utensilier.

Genbrugskoder

Hård plastemballage er forsynet med en prægning i bunden bestående af recirkuleringstegnet (tre pile forbundet i en trekant), en talkode og en bogstavkode.

Affald af plasttyperne high density polyethylen - HDPE (#2), Low density polyethylen - LDPE (#4 ), Polypropylen - PP (#5) samt Polystyren - PS (#6) kan genanvendes.

Affald af følgende plasttyper Polyethylenterefthalat - PET (#1), Polyvinylchlorid - PVC (#3) samt Others (Andre) - O (#7) har vi pt. ikke mulighed for at genanvende. Læs mere om genbrugskoder.

Bemærkning

Tomme plastflasker, dunke og andre beholdere af plast, som har indeholdt rengøringsmidler og håndsprit, må bortskaffes som genanvendeligt affald (hård plast). De skal være fri for rester og skyllede. Herefter sættes et kryds over faremærket med kuglepen eller faremærket fjernes helt. Nødvendige personlige værnemidler benyttes jævnfør arbejdspladsbrugsanvisningen for de enkelte kemikalier. Emballage fra andre farlige kemikalier må ikke genanvendes, men forsynes med kemikalieaffaldsetiket og afleveres i en af hospitalets affaldsstationer i kælderen.

Flasker og dunke må ikke have indeholdt opløsningsmidler, maling, syre, pesticider, olie eller farlige kemikalier.

​Emballage til​​ bortskaffelse

Røgfarvet plastiksæk 100 liter, 35 my, Produkt ID 104297. Når posen med hård plast, flasker og dunke skal bortskaffes bindes den med en knude. Stålsnører må ikke benyttes. Affaldssæk med indhold afleveres i en af de ​decentrale affaldsstationer og presses i baller.​​

​​Miljøfa​​kta

Ifølge EU regler fra 2008 skal Danmark genanvende 22,5 % af alt plastemballage. Ved genanvendelse spares der på energiressourcer og råstoffer, mens de miljø- og sundhedsskadelige stoffer i røgen fra forbrændingen undgås.

Plast er lavet af olie, samtidig bruges der meget energi på at lave olien om til plastic. Når plast genbruges, spares der altså både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien. Der går 2 kg olie til at lave 1 kg ren plast.

Den indsamlede plast fragtes til et anlæg, hvor den granuleres, dvs. knuses til småstykker, og smeltes om til nye plastbeholdere og andre kunststofprodukter.

Jo bedre plasten er sorteret, jo bedre kan den udnyttes. I den forbindelse er kvaliteten af sorteringen f.eks. i hård og blød plast afgørende for, hvilken pris virksomheden kan opnå for den frasorterede plastemballage.
Redaktør