Glas

Tømte glasbeholdere, husholdningsglas samt bloddyrkningssæt af glas uden blod.​

Bemærk​​​ning

Alle flasker skal tømmes. Glasemballage der har indeholdt madvarer og lignende skal skylles.​

​​E​​mballage

16 liter hvid plastbeholder med hank og separat låg. Beholder udskiftes løbende af afdelingens portør.​

​Bortskaf​​felse

Ekstern transportør bringer affaldet til genanvendelse.

​Miljøfa​​kta

Det er lovpligtigt at frasortere glasaffald til genanvendelse i Danmark.

Glasaffald​et anvendes til at lave nyt glas. Det sendes til genanvendelse hos forskellige leverandører. ​Alt efter behandling kan der spares op til 15 % energi ved at fremstille glas, hvori der indgår genbrugsglas frem for at fremstille og benytte helt nyt ​glas.

​​​Hospitalet sp​​​​arer penge på indsamling af glas

Det er gratis at aflevere glas til genbrug. Hvis glasset i stedet sendes til forbrænding som dagrenovationslignende affald koster det hospitalet ca. 1.500 kr. pr ton, og da glas ikke er brændbart, dannes der slagge, som man er nødt til at deponere på en losseplads. Hospitalet forventer at kunne bortskaffe ca. 6,5 ton glasaffald, hvis alt genanvendeligt glas afleveres.​​
Redaktør