Elektronisk affald

​Småt elektronik, som f.eks. lommeregner, computermus, barbermaskine, ure, vægte, tandbørste, diverse elektroniske gadgets, ledningsrester, husholdningsredskaber og småt IT- og teleudstyr.​

​​​​Bemærkning

Batterier udtages før aflevering. Kviksølvholdige lyskilder er ikke elektronisk affald, men udskiftes af faguddannet personale, som er ansvarlig for bortskaffelsen. PC’er, skærme og tastaturer samt patientnært medico-teknisk udstyr vedligeholdes og udskiftes af CIMT, som er ansvarlig for bortskaffelsen.​

​I beholderen opsamles:
  • Høretelefoner
  • Ledningsrester
  • Husholdningsredskaber
  • LED-pærer​

​Uønsket affa​ld​

Nej tak til uønsket affald:
  • Batterier
  • Elsparepærer

​​Emballage

16 liter hvid plastbeholder med hank og separat låg. Beholder udskiftes løbende af afdelingens portør.​​

​​​Deponering

Lokalt i affaldsrum/skyllerum. Transporteres af afdelingsportør til affaldsstationer i kælderniveau.

​​Bortskaffelse

Ekstern transportør bringer Farligt affald til modtagestationer efter særlige regler. Behandlingen er enten specialforbrænding, deponi eller oparbejdning.​

​Miljøfa​kta

Det er lovpligtigt at sortere IT-udstyr i bortskaffelse i Danmark.

En forkert håndtering i bortskaffelsen af elektronisk udstyr har store konsekvenser for miljøet og mennesker. Ved afbrænding af IT-udstyr bliver farlige stoffer som bly, cadmium, kviksølv og bromerede flamme-hæmmere m.fl. frigjort i processen. Disse stoffer er farlige og sundhedsskadelige, selv i små mængder kan de påvirke menneskers helbred i form af forhøjet risiko for lymfekræft, hormonforstyrrelser og kroniske hjerneskader. Derudover kan elektronisk skrot, der ikke bliver behandlet efter WEEE-direktivet, havne på deponier i den 3. verden.

Ved at kildesortere elektronisk affald og IT-udstyr, er det blevet muligt ved hjælp af ny teknologi at genanvende op imod 85 % af skrottet.

Herhjemme kan automatiske anlæg behandle det elektroniske affald ved at banke det i stykker med kæder, hvorefter en magnet sorterer jernet fra. De resterende dele ledes gennem forskellige separationsprocesser med forskellige typer af magneter, så skrottet bliver sorteret i 12-14 kategorier, der alle bliver sendt til genanvendelse. For eksempel sendes printplader videre til smelteværker, der genbruger metallet, blandt andet guld. Ud af 15 tons printplader bliver der cirka 2-2,5 kg guld.

Elektronisk affald og IT-udstyr udgør omkring 1 % af hospitalets samlede affaldsmængde.​
Redaktør