Dagrenovation

​Dagrenovation, industriaffald ​og andet ikke genanvendeligt affald, der i sammensætning svarer til almindeligt affald fra husholdninger og kontorer, og som kan integreres i almindelige affaldshåndteringssystemer.

​​​Beskrivelse

Dagrenovationslignende affald består af affald fra sengeafdelinger og ambulatorier, og i øvrigt fra behandling og pleje af patienter samt affald fra kontor-, personale- og møderum samt køk​kener. Affaldstypen består af alt affald, som ikke er klassificeret som affald til genanvendelse, klinisk risikoaffald, særlig sortering eller farligt affald.

Eksempler på hv​​​ad affaldstypen omfatter

  • Engangsartikler: f.eks. engangskitler, afdækninger, handsker, servietter inklusiv alle typer Wet Wipe, plastkrus, plastbestik, éngangsbarbermaskiner, lancet
  • Emballager: f.eks. infusionssæt/dropsæt, blodposer, sugeposer, plastbeholdere, breakseal, stix, hætteglas
  • Flamingo og plastfolie​
  • Vådt affald - Blod-, urin- og stomiposer samt drænflasker, dræn- og sugeslanger indeholdende mindre end 100 ml. væske (skønnet), der emballeres; sugeposer med tilsat absorptionsmiddel; Infusionssæt uden medicinrest. Bleer, bind, opkast. Forbindinger - også med blod og pus, som lægges i plastpose. Denne bindes til før den lægges i affaldssæk
  • Ikke skarp/ikke stikkende genstande: f.eks. sprøjter uden kanyle, tømte infusionssæt, perifer kanyle, katetre, insulinpen uden medicinrest og uden ​kanyle
  • Affald fra isolationsstuer håndteres i de sædvanlige affaldstyper
  • Materialer: f.eks. gipsafstøbninger og størknet knoglecement​

Bemær​​​kning​

Sprøjter med rester af blod og allergener skal bortskaffes som dagrenovation. Husk at kanylen skal i gul kanyleboks.
Sugebeholder til rectoscopi skal dobbeltemballeres og bortskaffes som dagrenovation.

Tømte breakseal og infusionsposer med dropsæt håndteres som dagrenovation . Er der tale om anbrudte/blandede infusion eller stoppet infusion og der er tilsat medicin til væsken, skal posen bortskaffes som klinisk risikoaffald. Hvis posen indeholder Actrapid, Heparin, rent saltvand, glycose, sterilt vand og lignende kan posen bortskaffes som dagrenovation (tøm helst indholdet ud først). Lad dråbekammeret sidde i posen, så det ikke udgør en risiko for at stikke. Infusionssæt bortskaffes samlet.

Mange plastflasker og -dunke kan genanvendes. Det drejer sig om tømte plastflasker fra hospitalssprit, håndsprit, sæbedispensere og diverse dunke. Huske at skylle beholderen og fjern eventuelt faremærke.​

​Emballage til bort​skaffelse​

Kliniske afdelinger - Sort plastiksæk 100 liter, 70 my, Produkt ID 104015.​
Øvrige afdelinger - Sort plastiksæk 100 liter, 45 my, Produkt ID 6602.​

Deponeri​ng

Bortskaffes gennem affaldsskakt. Er der ikke adgang hertil opbevares affaldet lokalt i affaldsrum, skyllerum eller fast depot. Tømning finder sted ved Serviceafdeling Portørfunktion.

Bor​​tskaffelse​

Ekstern leverandør transporterer affaldet til forbrænding.​
Redaktør