Blød plast og folier

​Blød plast herunder blød emballageplast, folier, plastikposer, emballage fra Wet Wipe (k​lorklude), steril emballage fra engangsutensilier.​​​​​​​​​

Genbrugskode

​Blød plast er typisk fremstillet af low density polyethylen, LDPE (#4), som er en blød plastik der er eftertragtet af genvindingsindusterien. Læs mere om genbrugskoder.

Bem​​​ærkning​

Steril emballage fra engangsutensilier består typisk af en plastdel og en papirdel. Disse skal adskilles og kildesorteres i plast og papir for at kunne genanvendes.

Emballage til bort​skaffelse

Røgfarvet plastiksæk 100 liter, 35 my, Produkt ID 104297. Når posen med blød plast og folier ​skal bortskaffes bindes den med en knude. Stålsnører må ikke benyttes. Affaldssæk med indhold afleveres i en af de ​decentrale affaldsstationer og presses i baller.​

Miljøfa​​kta

Ifølge EU regler fra 2008 skal Danmark genanvende 22,5 % af alt plastemballage. Ved genanvendelse spares der på energiressourcer og råstoffer, mens de miljø- og sundhedsskadelige stoffer i røgen fra forbrændingen undgås. 

Plast er et værdifuldt materiale, fordi det produceres ud fra olie, og det bør derfor så vidt muligt genanvendes. Ved genanvendelse af 1 kilogram plast spares 2 liter olie.

Jo bedre plastemballagen er sorteret, jo bedre kan den brugte emballage udnyttes. I den forbindelse er kvaliteten af sorteringen f.eks. i klar og farvet/blandet plast afgørende for, hvilken pris virksomheden kan opnå for den frasorterede plastemballage. Den klare folieplast fra sengeovertræk indsamles for sig i hospitalets sengevask.

​I 2014 genanvendte hospitalet omkring 5 ton blandet plast i form af blåt og klart sengeovertræk. Der er gode muligheder for at øge denne mængde markant med indsamling af plast på hele matriklen.​​​

Redaktør