Batterier

Batterier indeholder en række sun​​dhedsskadelige tungmetaller såsom, Cadmium, Kviksølv og Bly, som er yderst farlige og skadelige for mennesker, dyr og planter.​ ​Hvis batterier ikke bliver sorteret fra det brændbare affald, kan det have alvorlige konsekvenser for miljøet.​​

Beskri​​​velse

Éngangsbatterier, knapcellebatterier og genopladelige batterier.

Embal​​lage

Bortskaffes i 5 liter klar plastbeholder til brugte batterier. Beholder udskiftes løbende af afdelingens portør. Beholder med etiket rekvireres af afdelingsportør hos Portørfunktionen. Fyldte beholdere transporteres af afdelingens portør til affaldsstationer i kælderniveau.

​Bemærkning

Vær opmærksom på skjulte batterier i termometre, temperaturloggere og mange andre elektronike apparater.

Deponeri​ng

I hospitalets varemodtagelse. Batterierne indsamles af regionionslageret i Glostrup, hvorfra de sendes til genanvendelse hos forskellige leverandører.​

Miljøfa​kta

Det er lovpligtigt at sortere batterier i Danmark.

Hvis batterierne havner på et forbrændingsanlæg, så bliver tungmetallerne frigjort og spredes med røgen fra forbrændingen eller ligger tilbage i slaggen. Tungmetallerne vil derved spredes til naturen og ophobes i fødekæden. Tungmetaller kan medføre alvorlige skader på knogler, nyrer og nervesystemet.

Derudover består batterier af ca. 75 % genanvendelige materialer såsom zink, mangan og stål samt kulstof, der kan nyttiggøres. Så hvis de havner i et forbrændingsanlæg, vil der udover forureningen være tale om et stort ressourcespild.​
Redaktør