Forløb

 

I ambulatoriet foregår der både udredning, behandling og kontrol.

Når du  bliver henvist fra egen læge eller special læge til nærmere undersøgelse/ behandling, vil du blive visiteret til enten

  • Pakkeforløb. Hvis du henvises med mistanke om kræft vil du indgå i et pakkeforløb. I pakkeforløbet er alle undersøgelser og konsultationer planlagt allerede inden du møder første gang. Vi planlægger, at du er udredt og behandlet  indenfor 6 uger
  • Almindelig udredningsforløb. Hvis der ikke er mistanke om kræft vil du indgå i et almindeligt udredningdningsforløb. Et sådan forløb vil strække sig over en længere periode. Hvis vi ikke kan overholde ventidsgarantien vil du få mulighed for behandling andre steder.
Mange af vores patienter vil efter en operation blive tilknyttet ambulatoriet​.

 
Redaktør